Diskusijas par ES fondu nākamā perioda atbalsta jomām

Triniti

15.02.2012 Ministru kabinetā Finanšu ministrijas (FM) pārstāvji informēja par ES fondu nākamā 2014.–2020. gada plānošanas perioda atbalsta jomām un ieviešanas jautājumiem. FM piedāvāja mazāku skaitu atbalsta jomu nākamajā periodā ar mērķi koncentrēt ierobežotos finanšu resursus.

Izvirzītās prioritātes balstītas uz Baltijas Starptautiskā Ekonomikas Politikas Studiju Centra veikto priekšizpēti. Diskusijas laikā valdošais ministru viedoklis bija, ka nākamā perioda atbalsta jomu izvēle būtu jābalsta uz Nacionālo attīstības plānu (NAP) kā vidēja termiņa plānošanas dokumentu. Tādēļ būtiski, lai NAP izstrāde notiktu pēc iespējas ātri, lai savlaicīgi (jau 2014. gada 1. janvārī) varētu uzsākt ES fondu ieviešanu.

Tāpat viens no svarīgākajiem jautājumiem attiecībā uz nākamo plānošanas periodu ir optimizēta ES fondu vadības sistēma. FM nozaru ministriem prezentēja astoņus izstrādātos iespējamos modeļus, kas atšķiras gan iesaistīto institūciju skaita ziņā, gan ar centralizācijas pakāpi. FM kā piemērotāko izvirzījusi modeli, kas paredz FM kā vienotu Vadošo iestādi Kohēzijas politikas ieviešanā, kā arī vienu starpniekinstitūciju, kuras funkcijas pildītu Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA).  Diskusijas par nākamā perioda atbalsta jomām un ieviešanas sistēmas jautājumiem vēl turpināsies.

Tiešā saite uz rakstu: http://www.fm.gov.lv/?lat/aktualitates/jaunumi/50878/

Comments are closed.