Strīds par autortiesību jautājumiem saistībā ar mūzikas atskaņošanu publiskās vietās

Triniti

Kurzemes apgabaltiesas lēmums licis apšaubīt autoru tiesības pārstāvošās biedrības Autortiesību un komunicēšanas konsultāciju aģentūras/Latvijas Autoru apvienības (AKKA/LAA) licences nepieciešamību radio atskaņošanai publiskās telpās.

Pirmā tiesu instance kādai kafejnīcai uzlika sodu par radio programmas publisku atskaņošanu bez AKKA/LAA, kas pārstāv autoru intereses, licences. Uzņēmumam ir bijusi izpildītāju un producentu apvienības (LaIPA) atļauja. Atbildētājs sodu pārsūdzēja. Otrās instances tiesa lēma, ka izskatāmajā lietā tieši attiecīgā radio programma izmantoja autoru darbu un nodrošināja tā publisku izpildījumu, kas nozīmē to, ka autordarba izmantotājs nav kafejnīca, bet gan radio. Tiesa izmantoja šādu argumentāciju – kafejnīca nesastāda pa radio raidāmo repertuāru un nevar sniegt informāciju ne par autoriem, ne par raidīto darbu nosaukumiem, bet to varētu darīt, ja pati uz vietas atskaņotu kādu fonogrammu.

Autortiesību likums neuzliek par pienākumu blakustiesību izmantotājam prasīt atļauju no autortiesību subjektu pārstāvja. Spriedumā norādīts, ka blakustiesību subjektu mantisko tiesību pārstāvis ir LaIPA (pārstāv izpildītājus, fonogrammu producentus un arī raidorganizācijas), savukārt publisko telpu uzturētājs (šajā gadījumā kafejnīca) ir blakustiesību izmantotājs. Attiecīgi tiesa sprieda, ka atļauja saņemama no blakustiesību īpašnieku pārstāvja.

Konkrētais tiesas spriedums papildina neskaidrību, kas valda Latvijā attiecībā uz autortiesību / blakustiesību izmantošanu un izmantošanas tarifu noteikšanu. Jau iepriekš publiski izskanējuši vairāki strīdi starp autortiesību / blakustiesību kolektīvajām pārstāvības organizācijām, radio/TV programmu veidotājiem un kabeļtelevīzijas operatoriem par tiesību izmantošanas apjomu, maksu un citiem nosacījumiem. Latvijas Informācijas un Komunikāciju tehnoloģijas asociācija ir vērsusies Kultūras ministrijā ar priekšlikumiem autortiesību vides sakārtošanā veicot grozījumus Autortiesību likumā.

Comments are closed.