Latvijā samazinātas nodokļu likmes

Triniti

2012. gada 6.jūnijā, Latvijas oficiālajā laikrakstā publicēti grozījumi likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” un likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”.

Atbilstoši grozījumiem, ar 2012. gada 1. jūliju pievienotās vērtības nodokļa standartlikme apliekamiem darījumiem tiek samazināta no 22% uz 21%. Tomēr likuma pārejas noteikumi paredz – ja preču piegāde vai pakalpojuma sniegšana notikusi līdz 2012. gada 30. jūnijam, bet nodokļa rēķins vēl nav izrakstīts, šim darījumam piemēro 22% pievienotās vērtības nodokļa likmi.

Savukārt iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme tiks samazināta pakāpeniski trīs gadu periodā. Šobrīd iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme ir 25%, bet likuma grozījumi paredz – par 2013. taksācijas gadu nodokļa likme būs 24% no gada apliekamā ienākuma (vai no mēneša apliekamā ienākuma algas nodokļa maksātājiem), par 2014. gadu – 22%, bet no 2015. gada likme samazinās uzreiz par 2% un būs 20%.

Viens no galvenajiem pievienotās vērtības nodokļa likuma grozīšanas iemesliem ir šī nodokļa likmes tuvināšana pārējo Baltijas valstu līmenim, ievērojot, ka Lietuvā PVN standartlikme ir 21%, bet Igaunijā – 20%. Šī likme tomēr ir krietni lielāka nekā tā bija līdz pirmajai un būtiskākajai likmes celšanai ar 2009. gada 1. janvāri (no 18%). Valdība cer, ka šī likmes samazināšana sekmēs Latvijas reģionālo konkurētspēju un mazinās cenu kāpuma izraisīto inflācijas spiedienu uz iedzīvotājiem.

Kaut arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes samazināšana satrauc Latvijas pašvaldības, kuru ienākumu lielā mērā veido saņemtais iedzīvotāju ienākuma nodoklis, tomēr atbilstoši likumdevēja iecerei nodokļu likmes pakāpeniska samazināšana veicinās komercdarbību, jo darba devējiem samazināsies darbaspēka izmaksu apjoms. Darbaspēka nodokļu reformas mērķis ir, Baltijas valstu konkurencē par investīcijām un darbavietām, nodrošināt Igaunijai un Lietuvai izmaksu ziņā līdzvērtīgus darbaspēka nodokļus. Samazinot darbaspēka nodokļu kopējo slogu, tiktu samazināti arī nabadzības un strukturālā bezdarba riski, kā arī ēnu ekonomika un motivācija izvairīties no nodokļu nomaksas.

Finanšu ministrija prognozē patēriņa pieaugums šā gada otrajā pusē un turpmākajos gados, kas radītu ieņēmumu palielinājumu valsts budžetā, tādējādi daļēji kompensējot ar PVN standartlikmes samazināšanu saistīto ieņēmumu samazinājumu (kas 2013. gadam aplēsts 40 miljonu latu, bet 2012. gada otrajam pusgadam – 17 miljonus latu apjomā). Nodokļu sloga samazināšana varētu mazināt inflācijas ietekmi, veicināt patēriņa pieaugumu un pozitīvi ietekmēt uzņēmējdarbību.

Comments are closed.