„Interneta neitralitāte” Eiropas Savienībā

Triniti

Nīderlande ir pirmā valsts ES, kas ir pieņēmusi telekomunikāciju likumu t.s. „interneta neitralitātes” jautājumā. Likums aizliedz interneta pakalpojumu sniedzējiem (IPS) filtrēt internetu.  Saskaņā ar šo likumu, visa telekomunikāciju datplūsma jāapstrādā vienādi un to nedrīkst bloķēt.

Klientiem jānodrošina nefiltrēta pieeja t.s. „over-the-top” pakalpojumiem – WhatsApp, Viber, Skype. IPS nedrīkstēs diferencēt cenas par šādu pakalpojumu izmantošanu. IPS varēs bloķēt noteiktas datplūsmas, tikai pamatojoties uz tīkla drošības apsvērumiem. Papildus, jaunais likums ierobežo IPS tiesības atslēgt klientus bez tiesas sprieduma, protams, ja klients ir samaksājis savus rēķinus.

Atbildīgā par Digitālo programmu Eiropas Komisijas viceprezidente  N. Kroes paudusi nožēlu par šo vienpusējo lēmumu attiecībā uz globāli tik sensitīvu jautājumu. Viņa minēja, ka operatoriem izvirzītā prasība nodrošināt tikai „pilnu internetu” var nogalināt inovatīvus jaunus piedāvājumus, kā arī var nozīmēt augstākas cenas tiem patērētājiem, kuru interneta izmantošanas vajadzības ir ierobežotākas.

Comments are closed.