EK vēlas novērst šķēršļus Eiropas digitālajiem darījumiem

Triniti

2012.gada 7.jūnijā Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar priekšlikumu – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū ar mērķi stiprināt elektronisko darījumu uzticamību iekšējā tirgū un novērst šķēršļus, kas kavē Eiropas digitālās vides attīstību, izveidot vienotu tiesisko regulējumu attiecībā uz elektroniskā paraksta, elektroniskās identifikācijas un autentifikācijas savstarpējo atzīšanu visā Eiropas Savienībā, tai skaitā Elektroniskā paredz direktīvas pārskatīšanu saistībā ar digitālā vienotā tirgus izveidi.

Ierosinātajā tiesiskajā regulējumā paredzēts nodrošināt, ka uzņēmumi, iedzīvotāji un publiskā sektora iestādes varēs droši un netraucēti veikt savstarpējus elektroniskus darījumus, tādējādi Eiropas Savienībā palielinot publiskā un privātā sektora tiešsaistes pakalpojumu efektivitāti.

Pielikumā: PRIEKSLIKUMS_ST10977_LV12

Comments are closed.