Valsts kapitāla daļu pārvaldības reforma

Triniti

Ekonomikas ministrija 11.09.2012. sniedza ziņojumu Saeimas deputātu komisijai par Publisko personu komercdarbības un Valsts Kapitāla daļu pārvaldības reformas gaitu. Tiek skaidrotas jaunizveidojamā Centralizētā kapitāla daļu pārvaldnieka kompetences, kā arī izmaiņas, kādas radīsies valstij piederošajām kapitālsabiedrībām to ikdienas darbībā. Apsveicama un atbalstāma koncepcija, jo pietuvina valstij piederošo kapitālsabiedrību pārvaldi publiski kotētu uzņēmumu labākajai pārvaldības praksei.

Skatīt prezentāciju šeit: EM_VKD_parvaldiba_reformas-1

Comments are closed.