Apstiprināts Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

Triniti

Svarīgi jaunumi – Latvijas Republikas Saeima ar 20.12.12. lēmumu apstiprināja Nacionālās attīstības plānu (turpmāk tekstā – NAP) līdz 2020.gadam.

NAP ieviešanas instrumenti:
a) valsts un pašvaldību budžeta līdzekļi,
b) Eiropas Savienības politiku instrumenti,
c) citi ārvalstu finanšu instrumenti,
d) privātais finansējums.

NAP mērķu sasniegšanā aicināti līdzdarboties sociālie partneri, citi valdības partneri, kā arī iedzīvotāji, kas mikrolīmenī sniedz būtisku ieguldījumu valsts attīstībā.

NAP paredzēto uzdevumu īstenošanai kā viens no iespējamajiem finansēšanas veidiem var tikt izmantots publiskās un privātās partnerības modelis, nodrošinot šādā veidā finansētu projektu pilnīgu caurspīdīgumu un atskaitīšanos par visu ieguldījumu atbilstību valsts interesēm, kā arī kopumā ievērojot valsts ilgtermiņa saistības.

Vairāk: http://nap.lv/images/20121220_NAP2020_Saeim%C4%81_apstiprin%C4%81ts.pdf

 

Comments are closed.