VEKSELIS ELEKTRONISKĀ VEIDĀ

Triniti

2012.gada 6. decembrī, Valsts sekretāru sanāksmē tika atbalstīti grozījumi Vekseļu likumā, kuri paredz, ka vekseļa devējs turpmāk var izdot ne tikai papīra formas, bet arī elektronisku vekseli.

Elektroniskā vekseļa definīcija – „Elektroniskais vekselis ir vērtspapīrs, kas dod tā turētājam tiesības prasīt no vekseļa devēja vai akceptētāja samaksāt noteiktu naudas summu konkrētā termiņā un vietā”.

Elektroniskā vekseļa noformēšanā būs jāievēro elektronisko dokumentu izstrādāšanu regulējošie normatīvie akti, tāpat par to būs jāveic valsts nodevas samaksa.

Vekseļu likuma grozījumi, kas paredzētu šāda elektroniskā vekseļa ieviešanu vēl jāatbalsta valdībai un jāpieņem Saeimā.

Ar likuma grozījuma tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.

Comments are closed.