Izmaiņas pamatkapitāla regulējumā saistībā ar parēju uz eiro

Triniti

Valdībā izstrādāti grozījumi Komerclikumā, kas nosaka kārtību, kādā kapitālsabiedrības pāriet uz eiro. Grozījumi tajā skaitā paredz SIA un AS minimālā pamatkapitāla samazināšanu, kā arī atvieglotu kārtību 30 mēnešu ilgam pārejas periodam. Plānots, ka augusta vidū minētos grozījumus izskatīs Ministru kabinets, bet septembra sākumā tie tiks iesniegti izskatīšanai Saeimā.

Būtiskākās izmaiņas, ko paredz Tieslietu ministrijas piedāvātie Komerclikuma grozījumi:

  • SIA minimālais pamatkapitāla lielums pēc konvertācijas un noapaļošanas samazināsies no pašreizējiem 2 000 latu līdz 2 500 eiro (pēc konvertācijas 2 845 eiro);
  • AS minimālais pamatkapitāla lielums pēc konvertācijas un noapaļošanas varētu samazināties no 25 000 latu līdz 35 000 eiro (pēc konvertācijas 35 571 eiro). Tiks izskatīts priekšlkums samazināt šo lielumu līdz pat 25 000 eiro, atsaucoties uz ES direktīvu.
  • SIA daļu nominālvērtību noteiks veselos eiro, savukārt AS akciju nominālvērtību noteiks eiro un centos;
  • paredzēts 30 mēnešu pārejas periods (no 2014.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 1.jūlijam), kura laikā kapitālsabiedrībām ir jāveic pāreja uz eiro;
  • kapitālsabiedrību pārejai no latiem uz eiro noteikta atvieglota kārtība:
  1. dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumu par statūtu grozījumiem, kas paredz vienīgi pamatkapitāla un pamatkapitāla daļas (akcijas) nominālvērtības konvertāciju no latiem uz eiro, varēs pieņemt ar vienkāršo balsu vairākumu;
  2. nebūs nepieciešams minētā lēmuma protokolu vai tā atvasinājumu apliecināt notariāli;
  3. nebūs jāmaksā valsts nodeva par dalībnieku reģistra un statūtu grozījumu reģistrāciju komercreģistrā.

Comments are closed.