Pārejas uz Euro normatīvās bāzes grozījumi izstrādāti

Triniti

Tieslietu ministrija ir pabeigusi izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos saistībā ar pāreju uz euro.

Uzņēmējiem svarīgākie likumprojekti, kas tiks grozīti:

    • Komerclikums,
    • Euro ieviešanas kārtības likums,
    • Kooperatīvo sabiedrību likums.

Nākamās nedēļas laikā projektus plānots sagatavot izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

Galvenie principi, kas ietverti Komerclikuma grozījumos, paredz, ka:

1)  likumā noteiktais minimālais SIA pamatkapitāls pēc denominācijas tiek samazināts un noteikts 2500 euro apmērā, savukārt akciju sabiedrību pamatkapitāls tiek samazināts līdz Komerctiesību 2.direktīvā noteiktajam minimālajam apmēram – 25 000 euro;

2)  akciju sabiedrības turpmāk varēs nominālvērtību izteikt arī euro centos;

3)  kapitālsabiedrībām tiek noteikts 30 mēnešu pārejas periods (līdz 2016.gada 1.jūlijam), kura laikā veicama pāreja uz euro;

4)  pārejai uz euro ir noteikta atvieglota kārtība:

Comments are closed.