Imigrācijas likuma grozījumi

Triniti

Pozitīvi, ka MK rīkojās konsistenti iepriekšējai praksei un akceptēja Imigrācijas likuma grozījumus, kas paredz saglabāt kārtību, kādā tiek izsniegtas Latvijas termiņuzturēšanās atļaujas ārvalstniekiem. Grozījumi skar tikai formālo pusi – summu izteikšanu Eiro.

Atļaujas arī turpmāk varēs iegūt tie trešo valstu pilsoņi un viņu ģimenes locekļi, kas Rīgā vai kādā no lielajām pilsētām iegādājušies vienu vai vairākus nekustamos īpašumus, kuru kopējā vērtība ir vismaz 142 300 eiro.

Atļaujas varēs pieprasīt arī tie trešo valstu pilsoņi, kuri ārpus republikas nozīmrs pilsētām iegādājušies nekustamos īpašumus par vismaz 71 150 eiro vērtībā.

Uz termiņuzturēšanās atļaujām varēs pretendēt arī investori, kas ieguldījuši savus līdzekļus Latvijā esošās kapitālsabiedrībās, kuras nodarbina vismaz 50 darbiniekus un nodokļos gada laikā samaksā vismaz 28 460 eiro. Lai pretendētu uz uzturēšanās atļauju, šādās kapitālsabiedrībās potenciālajam termiņuzturēšanās atļaujas ieguvējam būs jāiegulda vismaz 35 580 eiro.

Tiesības pieprasīt un saņemt termiņuzturēšanās atļaujas dzīvošanai Latvijā varēs arī tie trešo valstu pilsoņi, kuri Latvijā reģistrētu kredītiestāžu subordinētajā kapitālā ieguldījuši vismaz 142 300 eiro.

Šie valdības apstiprinātie grozījumi pieliek punktu neauglīgajām diskusijām un nozīmē to, ka Latvija saglabās savu pievilcību ārvalstu investoru acīs.

Comments are closed.