Jauni uzņēmuma ienākuma nodokļa atvieglojumi pētniecības un attīstības veicināšanai

Triniti

Pēc ilgstošām un nopietnām diskusijām ar Finanšu ministriju, otrdien, 27.augustā Ministru Kabinets izskatīja un atbalstīja protokollēmumu, kuru sagatavojusi Finanšu ministrija par iespējām no 2014.gada 1.jūlija ieviest jaunu uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atvieglojumu pētniecības un attīstības veicināšanai. Tādējādi, no 2015.gada 1.janvāra tiks atcelts esošais atvieglojums pētniecības un attīstības izmaksām, to starpā arī citi atvieglojumi investīciju piesaistei.

Ko paredz atvieglojums pētniecības un attīstības veicināšanai?

Kā ziņo Finanšu ministrija, tad atvieglojums pētniecības un attīstības veicināšanai paredz apliekamo ienākumu samazināšanu par izdevumiem, kas reizināti ar koeficientu 3, ja tie attieksies uz izmaksām, kas saistītas ar: 1) izpētē nodarbinātiem darbiniekiem ar atbilstošu augstāko izglītību; 2) izpētes pakalpojumu iepirkšanu no specializētām zinātniskām institūcijām; 3) nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības attīstību; 4) darbaspēka izmaksām.

Ministru Kabinets arī nolēma uzdot Finanšu ministrijai izskatīt un izvērtēt iespēju, sagatavojot likumprojektu, noteikt ierobežojumu uzņēmumam, kurš piemērojis atvieglojumu, atsavināt radīto zinātnisko vai pētniecības produktu piecus gadus pēc projekta pabeigšanas.

Valdība, izskatījusi protokollēmumu, uzdeva Finanšu ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru Kabineta 2014.gada budžeta likumprojektu paketē grozījumus likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”.

Grozījumos likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” jāparedz:

  1. Termiņu pagarināšanu līdz 2020.gadam UIN atvieglojumam par jaunajām ražošanas tehnoloģiskajām iekārtām. Tādā veidā nosakot, ka no 2014.gada līdz 2020.gadam nolietojuma summas aprēķināšanai katras jaunas ražošanas tehnoloģiskās iekārtas iegādes vērtību vai izveidošanas vērtību taksācijas periodā jāpalielina, reizinot ar koeficientu 1,5.
  2. UIN atvieglojuma par atbalstāmo investīciju projektiem piemērošanas termiņa pagarināšanu līdz 2020.gadam, kā arī atlaides noteikšanu lielo investīciju projektiem virs 10 miljoniem eiro.
  3. UIN nodokļa atvieglojumu zaudējumu pārnešanu uzņēmumu grupā atcelšanu no 2014.gada 1.janvāra.

Tāpat protokollēmumā ir paredzēts:

1) no 2014.gada 1.janvāra atcelt UIN atvieglojumu, kas atļauj samazināt apliekamo ienākumu par nosacītu kredīprocentu summu;

2) noteikt atvieglojuma, kas nosaka, ka ar UIN apliekamo ienākumu var samazināt par summām, kas izmaksātas subsīdiju veidā kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un laiku attīstībai, darbības laiku līdz 2016.gadam (ieskaitot), izlīdzinot regulējumu ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Latvijas valdība, pieņemot šādu lēmumu, ir spērusi lielu soli, lai palīdzētu un veicinātu pētniecību un attīstību Latvijā.

Comments are closed.