Aktuāls biznesa atbalsta instruments: ES fondu programma “Augstas pievienotās vērtības investīcijas, 3.kārta”

Triniti

Programmas mērķis ir stimulēt vietējos komersantus veikt ieguldījumus zināšanu vai tehnoloģiju intensīvajos projektos, kā arī piesaistīt ārvalstu investīcijas jomās ar augstu pievienoto vērtību, tādējādi veicinot jaunāko tehnoloģiju pārnesi no ārvalstīm.

Kopējais pieejamais finansējums ir 26 576 881 LVL. Maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte ir 35 %.

Pieteikumi tiek pieņemti līdz 2013.gada 31.oktobrim.

Atbalstāmās darbības

  • iekārtu iegāde, kas tieši saistīta ar jaunas saimnieciskās darbības uzsākšanu vai esošas saimnieciskās darbības paplašināšanu, produkcijas dažādošanu ar jauniem produktiem vai ražošanas procesa būtisku maiņu.

Atbalstīti tiks projekti, ko īstenos sekojošās nozarēs:

  • apstrādājošās rūpniecības, izņemot programmā noteiktās neatbalstāmās nozares;
  • transporta un loģistikas;
  • transporta un loģistikas nozares saistītajās;
  • informācijas un komunikāciju tehnoloģijas;
  • informācijas un komunikāciju tehnoloģijas nozares saistītajās;
  • veselības aprūpes.

Projekta iesniegumā ir jāsniedz pamatojums, ka no projekta ietvaros saražotās produkcijas vai sniegto pakalpojumu apjoma tiks eksportēti vismaz 30% (vidēji nākamo trīs kalendāro gadu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas).

Informācija:

http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/es-fondi

Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumi Nr.817 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām”

Comments are closed.