Informatīvais ziņojums par ES struktūrfondu apguvi

Triniti

Informatīvais ziņojums par 
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta,  Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 
2013.gada 30.jūnijam.

Meklējiet: http://www.esfondi.lv/page.php?id=667

Comments are closed.