TRINITI turpina darbu pie «Rail Baltica» kopuzņēmuma izveidošanas.

Triniti

3.oktobrī, Briselē notika iesaistīto valstu pārstāvju tikšanās.

Kā jau ziņojām, 16.septembrī Viļņā Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Polijas transporta ministri parakstīja kopīgu deklarāciju par «Rail Baltica» kopuzņēmuma dibināšanas pamatprincipiem. Paredzēts, ks kopuzņēmumu sākotnēji veidos trīs Baltijas valstis ar vienādām daļām, taču vēlāk šīs daļas būs proporcionāli tālākiem ieguldījumiem. Kopuzņēmumam var pievienoties arī Polija un Somija.

TRINITI strādā pie kopuzņēmuma līguma un statūtu projektiem. Pēc kopuzņēmuma izveides tās pārstāvji vērsīsies Eiropas Komisijā, piesakot «Rail Baltica» projektu līdzfinansējumam Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) ietvaros.

Comments are closed.