Palielināts valsts atbalsts investīcijām projektos ar augstu pievienoto vērtību

Triniti

Ministru kabinets 22. oktobrī nolēma palielināt kopējo atbalsta apmēru līdz 40 miljoniem latu Augstas pievienotās vērtības investīciju (APV) programmas trešajā kārtā un piešķirt APV ceturtajai kārtai papildus 24 miljonus latu, kas ļaus atbalstīt plašāku uzņēmumu loku, palielināt atbalsta intensitāti vienam projektam no 35% līdz 45% un palielināt vienam projektam maksimālo atbalstā izmaksājamo summu līdz 900 000 latu.

Programmas „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” mērķis ir stimulēt vietējos komersantus veikt ieguldījumus zināšanu vai tehnoloģiju intensīvajos projektos, kā arī piesaistīt ārvalstu investīcijas jomās ar augstu pievienoto vērtību, tādejādi veicinot jaunāko tehnoloģiju pārnesi no ārvalstīm. Aktivitātes ietvaros finansējums tiks piešķirts ieguldījumiem pamatlīdzekļos, proti, jaunu iekārtu un aprīkojumu iegādei, kas palīdz uzņēmumam modernizēties, sākt jaunu, ienesīgāku preču vai pakalpojumu ražošanu.

Projektu pieteikumu pieņemšana APV programmas trešajā kārtā tiek pagarināta par mēnesi no MK noteikumu grozījumu spēkā stāšanās dienas, līdz ar to plānots projektu pieņemšanu beigt novembrī (nevis 31.oktobrī kā bija plānots iepriekš). Projektus plānots izvērtēt trīs mēnešu laikā – līdz 2014.gada februārim. Plānots, ka APV trešās un ceturtās kārtas ietvaros atbalstīti tiks vismaz 72 projekti, kuru kopējais investīciju apjoms būs vismaz LVL 144 milj. Visi projekti būs jāpabeidz līdz 2015.gada 15.septembrim.

Līdz šim APV programmas pirmajā un otrajā kārtā kopā ir atbalstīti jau 37 projekti, kuru kopējais investīciju apjoms ir LVL 207 milj., no kuriem LVL 73,6 milj. ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums.

Comments are closed.