Starptautiskā konference „Iespējas PPP un ES fondu kombinēšanai”

Triniti

2013.gada nogalē Lietuvā notika konference, kas veltīta Publiskās un privātās partnerības (PPP) un Eiropas Savienības fondu kombinēšanas iespējām Lietuvā, kā arī citu valstu labās prakses pārņemšanai Lietuvas infrastruktūras uzlabošanā un pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā. Konferencē piedalījās gan Lietuvas valsts, gan privātā sektora pārstāvji, gan arī Vācijas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Spānijas un Polijas publiskā un privātā sektora pārstāvji.

Galvenais konferences mērķis – diskutēt par ES fondu 2014-2020.gadu finansiālajām iespējām un to iespējamo kombinēšanu ar privāto finansējumu. Dalībnieki no Rietumeiropas valstīm dalījās ar savu pieredzi, par veiksmīgi realizētajiem PPP projektiem.

Tika diskutēts par PPP stratēģiskajām iniciatīvām Eiropā: struktūrfondu plānošanu un to atdeves palielināšanu kombinējot tos ar privāto finansējumu, kā arī par valsts un pašvaldību kombinētajiem PPP projektiem par energoefektivitāti, transporta pakalpojumiem, kā arī sporta infrastruktūru. Konferences dalībnieki uzstājās prezentējot PPP projektus, kuri veiksmīgi finansēti no Eiropas Savienības fondiem.

Latvijai noteikti būtu jāņem vērā Spānijas pieredze, jo arī Spāniju visai būtiski skārusi vispasaules ekonomiskā krīze, bet tajā pat laikā, PPP projekti Spānijā tiek ļoti veiksmīgi realizēti. Tāpat ir vērts papētīt Polijas pieredzi, jo neskatoties uz to, ka Polija ir postpadomju valsts, tā efektīvi izmanto tai sniegtās iespējas.

Savukārt izvērtējot Lietuvas pieredzi PPP un kombinēto projektu realizācijā, jāsecina, ka mūsu kaimiņi veiksmīgi kombinē Eiropas Savienības fondu un privāto finansējumu izmantošanu. Būtiski pieminēt, ka Lietuvā PPP kā projektu realizācijas veids ir deklarēts ne tikai atsevišķos nacionālā un nozares līmeņa plānošanas dokumentos, bet tiek arī aktīvi atbalstīts  ar speciāli šim nolūkam izveidota kompetences centra palīdzību, kas veic ne tikai kontroles (kā Latvijā), bet arī efektīvu atbalsta un konsultāciju funkciju. 

Apkopojot konferences atziņas, jāpiekrīt Latvijas Publiskās un privātās partnerības asociācijas viedoklim par to, ka jau izsludinot stratēģisko plānošanas dokumentu sagatavošanu, ir jāskatās uz daudz plašāka mēroga partnerību ar privāto sektoru. Latvijā tas līdz šim interpretēts kā dialogs ar privāto sektoru, nevis kopīgs darbs, kas vērsts uz attīstību, attiecīgi šis dialogs ir pārprasts un netiek mērķtiecīgi virzīts uz rezultātu. 

Comments are closed.