Atgādinām par izmaiņām korporatīvajos dokumentos

Triniti

Latvijas Republika kopš 2014.gada 1.janvāra ir uzskatāma par pilntiesīgu Eirozonas dalībvalsti. No 1.janvāra visi maksājumi tiek veikti euro valūtā. Latvija ir jau 18. eirozonas dalībvalsts. Neskatoties uz to, ka ir pagājuši tikai trīs mēneši, šķiet sabiedrība jau ir pieradusi pie šīm jaunajām naudas zīmēm.

Jāatzīst, ka iestāšanās Eirozonā Latvijas iedzīvotājiem un arī uzņēmējiem ir uzlabojusi konkurētspēju, kā arī radījusi jaunas iespējas kā integrēties Eiropas Savienības kopējā tirgū. Tomēr līdz ar iestāšanos eirozonā, esam saskārušies ar papildus pienākumiem. Līdz ar iestāšanos Eirozonā, uzņēmējiem ir nepieciešams veikt atsevišķas darbības, savas komercdarbības pielāgošanai jaunajai valūtai.

Līdz ar pāreju uz euro, kapitālsabiedrībām ir jāveic nelielas izmaiņas savos korporatīvajos dokumentos. Kapitālsabiedrībām, kuru pamatkapitāls un pamatkapitāla daļu (akciju) nominālvērtība ir izteikta latos, likumā noteiktajā termiņā – līdz 2016.gada 30.jūnijam, ir jāveic statūtu grozījumi pārejai uz euro (pamatkapitāla denominācija) un jāiesniedz arī precizēts dalībnieku reģistra nodalījums, kurā pamatkapitāla daļas nominālvērtība izteikta euro.

Laika periodā no 2014.gada 01.janvāra līdz 2014.gada 30.jūnijam kapitālsabiedrības vēl varēs pieteikt statūtu grozījumus, kas neparedz pāreju uz euro. Tomēr sākot no 2014.gada 01.jūlija, Uzņēmumu reģistrā statūtu grozījumus varēs pieteikt, tikai ja tie vienlaicīgi paredzēs arī pāreju uz euro.

Vērts pieminēt, ka dokumentiem, kas saistīti vienīgi ar pamatkapitāla un pamatkapitāla daļas (akcijas) nominālvērtības izteikšanu euro un iesniegti līdz 2016.gada 30.jūnijam, nav nepieciešama parakstu notariāla apliecināšana. Tāpat arī kapitālsabiedrības ir atbrīvotas no valsts nodevas maksājuma un maksājuma par publikāciju oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Valsts nodeva un publikācijas maksa nav jāmaksā arī par dalībnieku reģistra nodalījuma precizēšanu.

Lai arī šis pārejas periods sākotnēji šķiet visai ilgs (30 mēneši), laika ekonomijas nolūkos, pie jebkuru izmaiņu veikšanas iesakām klientiem vienlaicīgi veikt arī pamatkapitāla denomināciju.

Ar pamatkapitāla denominācijas pamatprincipiem Jūs iepazīstinājām jau vienā no mūsu iepriekšējiem rakstiem.

            Vērts atcerēties, ka līdz 2015.gada 30.jūnijam kapitālsabiedrībām, kuras komercreģistrā reģistrētas līdz 2013.gada 30.jūnijam, komercreģistrā jāiesniedz arī aktuālais dalībnieku reģistrs.

Aicinām klientus nepieciešamās izmaiņas veikt savlaicīgi, jo augstākminēto prasību neizpildes gadījumā Uzņēmumu reģistrs, iespējams, varētu celt prasību tiesā par kapitālsabiedrības darbības izbeigšanu.

Comments are closed.