Valdes locekļu personiskā atbildība par sabiedrības nodokļu parādiem

Triniti

2015.gada 1.janvārī stājoties spēkā jaunajam regulējumam likumā “Par nodokļiem un nodevām”, gadījumā, ja attiecībā uz juridisko personu izpildās 5 turpmāk minētie priekšnosacījumi, Valsts ieņēmumu dienestam būs tiesības vērsties pret juridiskās personas esošo vai bijušo valdes locekli un pieprasīt no viņa personīgiem līdzekļiem segt juridiskās personas nodokļu maksājumu parādu. Priekšnosacījumi ir šādi:

I. Nokavēto nodokļu maksājumu summa, kas izveidojusies pēc 2015.gada 1.janvāra, pārsniedz EUR 18 000;

II. VID lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir paziņots juridiskajai personai;

III. Pēc nokavēto nodokļu maksājumu izveidošanās juridiskā persona ir atsavinājusi aktīvus tādai personai, kura tiek uzskatīta par ieinteresēto personu attiecībā pret valdes locekli;

IV. VID ir sastādījis aktu par piedziņas no juridiskās personas neiespējamību;

V. Juridiskā persona nav iesniegusi juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu situācijā, kad bija iestājušies likumā noteiktie priekšnosacījumi.

Likums paredz tā valdes locekļa atbildību par juridiskās personas nodokļu parādu, kuram ir bijušas pilnvaras laikā, kad attiecīgie nodokļu maksājumi ir izveidojušies. Ja juridiskajai personai tajā laikā ir bijuši vairāki valdes locekļi, tad viņi par nokavētajiem nodokļu maksājumiem atbildēs solidāri.

Jaunajā regulējumā ir ļoti daudz neskaidrību un piemērošanas problēmjautājumu, tomēr mēs jau tagad vēlamies aicināt juridiskās personas, kurām jebkādu iemeslu dēļ var būt nodokļu parādi, laicīgi izvērtēt slēgto darījumu struktūru un darījuma dalībniekus, lai nepieļautu aktīvu atsavināšanu ieinteresētajām personām, un rezultātā visu likumā minēto valdes locekļa atbildības iestāšanās priekšnoteikumu izpildi.

Comments are closed.