EST atzīst datu pārsūtīšanu uz ASV par nelegālu

Triniti

Tiesas spriedums

2015.gada 6.oktobrī ar Eiropas Savienības Tiesas (EST) spriedumu tika atzīts, ka Īrijas toreizējam Datu aizsardzības komisāram ir jāizmeklē Facebook datu nodošana no Īrijas uz Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV). Turklāt tiesa atzina, ka Eiropas Komisijas t.s. “drošības zonas” (Safe Harbor) režīms (Lēmums 2000/520) ir spēkā neesošs, padarot nelikumīgu lielāko daļu datu nodošanu no ES uz ASV (Eiropas Savienības Tiesas 2015.gada 6.oktobra spriedums lietā C-362/14 Maximilian Schrems / Data Protection Commissioner)

2013.gadā Austrijas students Maksimilians Šrems (Maximilian Schrems) lūdza toreizējam Īrijas Datu aizsardzības komisāram izmeklēt datu nodošanu uz ASV, komisārs atteicās, pamatojot, ka datu nosūtīšana ir likumīga, saskaņā ar Eiropas Komisijas  “drošības zonas” režīmu. Šrems iesniedza sūdzību Īrijas Augstajā tiesā (High Court of Ireland), kas griezās ar lūgumu EST sniegt prejudiciālu nolēmumu.

EST savā spriedumā, kas pasludināts 2015.gada 6.oktobrī, ne tiki atzina, ka Datu aizsardzības komisāram ir jāizmeklē Facebook datu nodošanu, bet arī ka Eiropas Komisijas lēmums par t.s. “drošības zonu” nav spēkā, paskaidrojot, ka ES pilsoņu dati, kas nodoti ASV tiktu pakļauti izlūkdienestu pārmērīgas uzraudzības pasākumiem.

Kas ir “drošības zona”?

ES tiesību akti pieļauj datu nodošanu valstīm ārpus ES tikai tādā gadījumā, ja šīs valstis nodrošina pienācīgu datu aizsardzību. Saskaņā ar ES tiesību aktiem, ASV nenodrošina pienācīgu datu aizsardzību. Salīdzinot ar ES, datu aizsardzība ASV nav pamattiesības un nav visaptverošu likumu, kas aizsargātu privātumu. Lai veicinātu datu nodošanu ASV, Eiropas Komisija ar 2000.gada lēmumu par “drošības zonas” režīmu ir noteikusi septiņus principus, kas jāievēro ASV uzņēmumiem. Saskaņā ar “drošības zonas” režīmu, nepieciešama pašsertifikācija ar ASV uzņēmumu un šo reģistrāciju nodrošina ASV Federālā tirdzniecības komisija. Līdz šim ap 5000 ASV uzņēmumu ir veikuši pašsertifikāciju, lai atvieglotu personas datu pārsūtīšanu.

Kāda ir EST sprieduma ietekme?

Kaut gan tiesa prasa Īrijas Datu aizsardzības komisāram izmeklēt Facebook datu pārsūtīšanu, EST spriedumam, visticamāk ir liela ietekme uz Facebook. Facebook datu nodošana ASV nav pamatota ar “drošības zonas” režīmu, bet gan ar lietotāja piekrišanu.

Regulējums galvenokārt attiecās uz uzņēmējdarbību. “Drošības zonas” režīms līdz šim bija svarīgākais juridiskais līdzeklis datu nodošanai uz ASV. Daudzi ASV uzņēmumi ar filiālēm Eiropā vai Eiropas uzņēmumi ar filiālēm ASV paļāvās uz šo praktisko un viegli realizējamo “drošības zonas” režīmu. Turklāt daudzi vidēja lieluma uzņēmumi, kas veic darījumus ar ASV paļāvās uz ASV kompānijas “drošības zonas” sertifikāciju, lai pārsūtītu personas datus.

Ietekme ir arī uz maziem un vidējiem Eiropas uzņēmumiem, kas izmanto lielo ASV mākoņdatošanas uzņēmumu  pakalpojumus. Šādi pakalpojumi bieži ir veikti saskaņā ar “drošības zonas” sertifikātu.

Sākot ar 2015.gada 6.oktobri šādi pakalpojumi nevar tikt veikti saskaņā ar “drošības zonas” režīmu.

Regulējuma tūlītēja ietekme

EST lēmums nācis kā pārsteigums. Visiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar datu nodošanu uz ASV ir nekavējoties jāpārskata datu nodošanas politika. Visi datu nodošanas gadījumi, kas šobrīd balstās uz “drošības zonas” režīmu ir aizliegti un var novest pie bargiem naudas sodiem.

Tā vietā, lai atsauktos uz “drošības zonas” režīmu, uzņēmumi varētu vadīties pēc Eiropas Komisijas izveidotajām standartklauzulām, kas ir standartizēti līgumi saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumiem (2001/497/EK; 2004/915/EK; 2002/16/EK; 2010/87/ES). Pusēm uz  šāda līguma pamata jāvienojas, cita starpā, par nodoto datu veidu, pasākumiem, kas veicami datu aizsardzībai. Vairākas papildu prasības ir jāievēro, lai nodrošinātu datu nodošanu uz ASV. Uzņēmumiem, kas izmanto šādu ES modeli, jābūt uzmanīgiem sastādot šādus līgumus un rūpīgi jāpārbauda vai visas papildu prasības ir izpildītas.

Comments are closed.