TRINITI kļūst par biedru Startin asociācijā

Triniti

2016.gadā advokātu birojs TRINITI kļuva par korporatīvo biedru Latvijas sākumuzņēmumu asociācijā Startin. Tā ir biedrība, kas apvieno startaperus Latvijā, ar mērķi attīstīt kopējas vērtības un sākumuzņēmumu izveidei un darbībai draudzīgu vidi Latvijā. TRINITI, kā Startin korporatīvais biedrs, nodrošina juridisko atbalstu asociācijai un tās biedriem.

Vairāk informācija par asociāciju pieejama šeit: www.startin.lv