Satiksmes ministrijas un EK konference “Eiropas Savienības atbalsts transporta infratsruktūras attīstībā

Triniti

2016.gada 20.oktobrī TRINITI piedalījās Satiksmes ministrijas (sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā) organizētajā konferencē “Eiropas Savienības atbalsts transporta infratsruktūras attīstībā”. kkk

Konferencē tika izskatītas iespējas investīcijām transporta infrastruktūrā, kā arī akcentētas finansējuma piesaistes nākotnes perspektīvas. Konferencē piedalījās transporta nozares eksperti, tostarp Lietuvas un Igaunijas Transporta ministriju eksperti, kā arī pārstāvji no LR Satiksmes ministrijas, Eiropas Komisijas, Eiropas Investīciju bankas un citām institūcijām.

Konferencē tika sniegta informācija par ES fondu atbalstu Latvijas transporta infrastruktūras attīstībai. 2007-2013.gada periodā Latvijas transporta infrastruktūrā ieguldīti 1.23 miljardi eiro ERAF un KF līdzekļu, kā arī 23 miljoni eiro Eiropas Komunikāciju Tīklu budžeta (TEN-T) līdzekļu.

Savukārt 2014-2020.gada plānošanas periodā, papildus Eiropas savienošanas instrumenta ieguldījumiem 292 miljonu eiro apmērā Rail Baltica projektā, Kohēzijas politikas programmās Latvijas transporta infrastruktūrā paredzēts ieguldīt 1.3 miljardus eiro ES fondu līdzfinansējuma, turpinot attīstīt ostu infrastruktūru, dzelzceļa un autoceļu tīklu, tādējādi sekmējot ražošanas un pakalpojumu sektoru izaugsmi, kā arī iedzīvotāju mobilitātes iespējas.

Dažādi pētījumi, tajā skaitā ES līmenī apliecina, ka ieguldījumi transporta infrastruktūrā rada tiešu ietekmi saistītajās jomās 8,4 % no IKP apmērā, papildus netiešajai ietekmei būvniecības un citās n

ozarēs. Savukārt Eiropas Investīciju bankas aprēķini liecina, ka katra miljarda eiro investīcijas transporta sektorā Eiropā rada vidēji 11 tūkstošus darba vietu.

 

Prezentācijas no konferences pieejamas šeit.