Izmaiņas Mikrouzņēmumu nodokļa likumā un likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” no 2017.gada

Triniti

Ar 2015.gadā veiktajiem grozījumiem likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”  tika noteikts, ka ar 2017.gada 1.janvāri darba devējam būs jāveic par saviem darbiniekiem minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – minimālās iemaksas) par ikvienu darbinieku neatkarīgi no tā, vai viņš strādā pilnu vai nepilnu darba dienu, vai tikai noteiktu stundu skaitu kalendāra mēnesī. Tika paredzēts, ka tās veic arī mikrouzņēmumi par katru no saviem darbiniekiem neatkarīgi no mēneša apgrozījuma.

Tuvojoties minimālo sociālo iemaksu piemērošanas datumam, to ieviešana ar 2017.gada 1.janvāri un piemērošana ir izraisījušas plašas diskusijas un neapmierinātību politiķu, sabiedrības un uzņēmēju vidū.

Kā rezultātā 2016.gada 20.decembrī Saeimā ir pieņemti grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) likumā un likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas nosaka:

  • ka tiek atceltas normas, kas noteica darba devējiem pienākumu veikt minimālās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas par darbiniekiem.
  • gadā mikrouzņēmumu nodokļa likme mikrouzņēmuma apgrozījumam līdz 7000 euro ir 12 %, savukārt apgrozījumam virs 7000 euro – 15%
  • sākot ar 2018.gadu, mikrouzņēmuma nodokļa likme būs 15%.

Vienlaikus no likuma ir izslēgtas normas, kas paredzēja aizliegumu uzņēmumiem, kas veic saimniecisko darbību noteiktās nozarēs, kļūt vai būt par MUN maksātāju.

Tomēr vēršam uzmanību, ka šie likuma grozījumi vēl nav izsludināti.

Saskaņā ar šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem šī gada 15.decembris bija tas datums, līdz kuram nodokļu maksātāji varēja vērsties Valsts ieņēmumu dienestā, lai atteiktos no MUN maksātāja statusa vai pieteiktos tam.

Kā norādīts Valsts ieņēmumu dienesta mājās lapā, tie nodokļu maksātāji, kuri ar 2017.gada 1.janvāri vēlas iegūt vai atgūt MUN maksātāja statusu vai atteikties no tā, to varēs izdarīt, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestam pieteikumu līdz 2017.gada 31.janvārim, skatīt šeit.

Pieteikumus var aizpildīt brīvā formā un nosūtīt Valsts ieņēmumu dienestam pa pastu vai iesniegt  Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS).

Plašāka informācija par Mikrouzņēmumu nodokļa izmaiņām no 2017.gada ir atrodama Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē www.fm.lv sadaļā Aktualitātes/Jaunumi šiet.

Inforgrafika par izmaiņām ir atrodama šeit.

Comments are closed.