Rail Baltica Global Forum atziņas

Triniti

2017.gada 24. un 25.aprīlī Rīgā notika Rail Baltica Global Forum konference, kurā tika izklāstīti aktuālākie projekta jaunumi. Forumā sniegtās prezentācijas atrodamas šeit.

Īpaši interesanta ir šī prezentācija, kurā sniegta informācija par 2017.gadā plānotajiem iepirkumiem un potenciālo piegādātāju iespējām ņemt dalību iepirkumu procedūrās.

Advokātu birojs TRINITI, kā projekta juridiskais konsultants kopš 2014.gada, ņēma aktīvu dalību konferencē. Priecāsimies atbildēt uz jūs interesējošiem jautājumiem attiecībā uz projekta gaitu, plānotajiem iepirkumiem u.c. tēmām.