Blogs

50 MILJONU EURO SODS PAR VDAR PĀRKĀPUMIEM

2019. gada 21. janvārī Francijas uzraudzības iestāde Nacionālā datu aizsardzības komisija (CNIL) piemēroja GOOGLE LLC sodu 50 miljonu euro apmērā, konstatējot tādus Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) pārkāpumus kā pārredzamības trūkums, neatbilstoša informācija un derīgas piekrišanas neesamība attiecībā uz reklāmu personalizāciju[1]. Pārredzamības trūkums CNIL konstatēja, ka lietotājiem nav viegli pieejama informācija par personas datu aizsardzību Lasīt vairāk

AUTONOMIE AUTO LATVIJĀ: RISINĀJUMS VAI PROBLĒMA?

Automatizēto transportlīdzekļu tehnoloģiju ieviešana, atbalstot un eventuāli aizstājot vadītāju braukšanas uzdevuma izpildē, būtiski mainīs pienākumu un atbildības sadalījumu ceļu satiksmes dalībnieku un transportlīdzekļa ekspluatācijā iesaistīto personu starpā. Tostarp jau tuvākā laikā trešā (SAE3[1],[2]) līmeņa automatizētas braukšanas sistēmas[3] ekspluatācijā transportlīdzekļa vadītāja pienākumi mainīsies no braukšanas uzdevuma izpildes uz aktīvo novērošanu. Kamēr Amerikas Savienoto Valstu (ASV) Kalifornijas Lasīt vairāk

Jauns Eiropas Savienības regulējums cīņā pret patērētāju „ģeogrāfisko bloķēšanu”

Ar lielu varbūtību var apgalvot, ka katrs no mums ir sastapies ar situāciju, kad: izvēlētā ārvalsts tirgotāja interneta vietne ar plašu preču sortimentu pēc aicinājuma izvēlēties dzīvesvietu tika pāradresēta uz uzņēmuma Latvijas mājas lapu, kurā piedāvāto preču klāsts ir krietni ierobežotāks vai izvēlētā prece vispār netiek tirgota; vai atbilstoša prece tika piemeklēta pārdevēja ārvalsts mājas Lasīt vairāk

Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošana Baltijā 2018. gadā

Esam priecīgi jūs iepazīstināt ar īsu pārskatu par Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) piemērošanu trīs Baltijas valstīs pēdējā gada laikā. Pārskats ir sniegts par datu aizsardzības iestāžu, uzņēmumu un datu subjektu darbībām. Lietuva Valsts datu aizsardzības inspekcija par VDAR piemērošanu Lietuvas Republikas Valsts datu aizsardzības inspekcija (SDPI) ir publicējusi noderīgu informāciju par VDAR piemērošanu Lietuvas Lasīt vairāk

Elektroniska dokumentu notariālā apliecināšana

Zvērinātiem notāriem Latvijā ir piešķirtas jaunas tiesības taisīt dažādu dokumentu apliecinājumus elektroniski. 2018.gada 8.martā pieņemti „Grozījumi Notariāta likumā” (turpmāk – grozījumi) [1], kas Notariāta likumu papildināja ar jaunu E1 sadaļu “Elektroniskie apliecinājumi”. E1 sadaļa “Elektroniskie akti un apliecinājumi” stājās spēkā 2018. gada 1.jūlijā. Agrāk zvērināti notāri nebija apveltīti ar tiesībām elektroniski sagatavot dokumentu apliecinājumus, tāpēc grozījumi ir vērsti Lasīt vairāk

Par ierobežojumiem čaulas kompānijām

2018.gada maijā stājās spēkā grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā („Likums”), kuru mērķis ir stiprināt Latvijas finanšu sistēmu, samazinot paaugstināta riska darījumu skaitu ar īpaši augsta riska klientiem, kas ir čaulas veidojumi. Patlaban Likums paredz, ka čaulas veidojumam raksturīgas pazīmes ir faktiskas saimnieciskās darbības neveikšana; reģistrācija tādā valstī, kuras likumi neparedz Lasīt vairāk

Par komercsabiedrības valdes locekļa atbildību par Datu Regulas pārkāpumiem

Ar 2018. gada 25. maiju piemēros Vispārējo datu aizsardzības regulu (turpmāk Datu regula vai Regula). Datu regulu piemēro, ja datu pārzinis (persona, kas nosaka datu apstrādes mērķi), vai apstrādātājs veic darbību Eiropas Savienībā (turpmāk ES) vai attiecībā uz ES datu subjektu (fizisku personu). Datu regula  uzraudzības iestādei (Latvijā Datu valsts inspekcija) sniedz plašas korektīvās pilnvaras, Lasīt vairāk

Vispārējā datu aizsardzības regula – kāpēc un kas būtu darāms?

Sākot ar 2018. gada 25. maiju, kļūs piemērojama Vispārējā datu aizsardzības regula (turpmāk Regula) – revolucionārs Eiropas Savienības datu aizsardzības regulējums. Regulu piemēro, ja datu pārzinis (persona, kas nosaka datu apstrādes mērķi), vai apstrādātājs veic darbību Eiropas Savienībā (turpmāk ES) vai attiecībā uz ES datu subjektu (fizisku personu). Kāpēc būtu jāzina par Regulu? Atbilstību Regulai Lasīt vairāk

Top autonomās braukšanas regulējuma priekšlikumi

Triniti eksperti piedalās LR Satiksmes ministrijas organizētā darba grupā “Starpinstitūciju darba grupa autonomās braukšanas iniciatīvas attīstībai Latvijā”. Pašlaik Latvijas Republikas normatīvie akti neregulē transportlīdzekļu ekspluatāciju autonomā režīmā uz koplietošanas ceļiem. Darba grupas mērķis ir izstrādāt priekšlikumus autonomo transportlīdzekļu testēšanas regulējuma izstrādei. Sabalansējot tehnoloģiju attīstības un pārdomātas likumdošanas izstrādes vajadzības, darba grupas pieeja ir strādāt ar Lasīt vairāk

Publiskās un privātās partnerības likuma grozījumi

2016. gada 17. novembrī Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti grozījumi publiskās un privātās partnerības likumā (turpmāk tekstā- PPP likums), kuri tuvākajā laikā tiks iesniegti Valstskancelejā virzībai izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Tie paredzēs vairākas būtiskas izmaiņas publisko iepirkumu un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju jomā. Jaunā kārtība veidota, pamatojoties uz trīs jaunām Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvām, kuru mērķis Lasīt vairāk