Blogs

Par fizisko personu mantiskā stāvokļa sākumdeklarēšanu

2011. gada 15. decembrī stājies spēkā Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likums, kas nosaka Latvijas rezidentu (fizisko personu, kuras ir Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi vai ārzemnieki, kuriem izsniegta pastāvīgā uzturēšanās atļauja vai pastāvīgās uzturēšanās apliecība Latvijā) pienākumu iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā mantiskā stāvokļa deklarāciju, ja attiecībā uz tā īpašumu, finanšu līdzekļiem un saistībām izpildās Lasīt vairāk