Blogs

Pieņemts īpašs likums Komercnoslēpuma aizsardzībai

Laikmetā, kad strauji attīstās informācijas tehnoloģijas un ražošana, kā arī arvien lielāki līdzekļi tiek ieguldīti zinātniskajos pētījumos un inovācijās, aktuālāks kā jebkad agrāk ir kļuvis jautājums, kā tiesiski aizsargāt uzņēmumu komercnoslēpumu –  to radītās tehnoloģijas, īpašās zināšanas un informāciju. Lai pilnveidotu nacionālos normatīvos aktus šajā jomā, Saeima 2019.gada 28.februārī ir pieņēmusi īpašu Komercnoslēpuma aizsardzības likumu, Lasīt vairāk

Publiskās un privātās partnerības likuma grozījumi

2016. gada 17. novembrī Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti grozījumi publiskās un privātās partnerības likumā (turpmāk tekstā- PPP likums), kuri tuvākajā laikā tiks iesniegti Valstskancelejā virzībai izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Tie paredzēs vairākas būtiskas izmaiņas publisko iepirkumu un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju jomā. Jaunā kārtība veidota, pamatojoties uz trīs jaunām Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvām, kuru mērķis Lasīt vairāk

Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas iestāžu darbības izmaksu pieaugums

Parlaments apstiprinājis grozījumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā, kuri nosaka, ka, sākot ar 2017. gada 1. aprīli pretendents licencei vai reģistrācijai maksājumu pakalpojumu sniegšanai vai elektroniskās naudas emisijai nāksies maksāt Finanšu un kapitāla tirgus komisijai maksu par dokumentu izskatīšanu. Maksa par dokumentu izskatīšanu ir noteikta EUR 2 500 apmērā. Par dokumentu izskatīšanu maksājumu iestādes Lasīt vairāk

Diskusijas par nodokļu reformu

Valdībā tiek apspriestas vērienīgas nodokļu reformas. Starp galvenajiem reformas uzdevumiem minētas: ēnu ekonomikas samazināšana, VID efektivitātes palielināšana un labklājības nevienlīdzības samazināšana. Reformas plāns paredz ietvert Iedzīvotāju Ienākuma Nodokļa (IIN) progresīvās nodokļa likmes ieviešanu, ikmēneša minimālās algas palielināšanu par EUR 50 līdz EUR 430, diferencētu neapliekamo minimumu un solidaritātes nodokļa atcelšanu, kuru aizstās jauna progresīva sociālās Lasīt vairāk

Grozījumi Nacionālās drošības likumā

Nacionālās drošības likuma grozījumi, kuri stājās spēkā 2017.gada 29.martā, paredz ierobežojumus dalībai komercsabiedrību veidos, kas ir atzīti par nacionālajai drošībai nozīmīgiem, piemēram: elektronisko sakaru komersanti ar būtisku tirgus ietekmi; audio un audiovizuālajiem mediji, ja apraides teritorija ir gana liela; dabasgāzes komersanti, elektroenerģijas un siltumenerģijas ražotāji; siltumtīklu operatori; elektroenerģijas pārvaldes komersanti. Grozījumi ierobežo dalību šādās sabiedrībās Lasīt vairāk

Jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtība

No 1. marta ir stājusies spēkā Jaunuzņēmumu jeb t.s. startapu atbalsta programmas pieteikšanās un administrēšanas kārtība. Noteikumi paredz Jaunuzņēmuma pieteikumu un saistīto dokumentu formu un saturu dalībai Jaunuzņēmumu atbalsta programmās. Tā paredz arī pieteikuma un apliecinājuma formu riska kapitāla investora iekļaušanai kvalificēto riska kapitāla investoru sarakstā, kā arī atbalsta programmas administrēšanas kārtību un administrējošo iestādi. Noteikumos Lasīt vairāk

EK iniciatīva “Jaunuzņēmumu Eiropa”

Eiropas Komisija konstatējusi, ka pastāv vairāki šķēršļi, kas traucē jaunuzņēmumiem jeb t.s. startapiem veiksmīgi attīstīties ES. Kā viens no lielākajiem jaunuzņēmumu paplašināšanās šķēršļiem tiek minēta finansējuma nepieejamība, kā arī pārāk mazās iespējas sameklēt potenciālos partnerus finanšu, uzņēmējdarbības un pašvaldību iestāžu vidū. Konstatēts arī, ka pastāvošie administratīvie šķēršļi visā ES atņem stimulu esošiem, kā arī topošiem Lasīt vairāk

Papildināts dronu lidojumu regulējums

Strauji pieaudzis bezpilota gaisa kuģu, jeb tā dēvēto dronu lietotāju daudzums, kas ietekmē civilās aviācijas un ikviena iedzīvotāja drošību. Tehnoloģiju attīstības ietekmē tiek papildināts pašreizējais regulējums[1]. Jaunajiem Ministru kabineta noteikumiem ir pārejas regulējuma raksturs, jo plānots ieviest Eiropas Savienības līmeņa vienotu tiesisko regulējumu. Kopš 2016.gada 29. novembra, lai varētu vadīt dronu Civilās aviācijas aģentūrā jāiesniedz Lasīt vairāk

Vēlme ietaupīt uz apdrošināšanas izmaksu rēķina var radīt ievērojamus zaudējumus

Sniedzot juridisko atbalstu civiltiesiskajos strīdos, esam novērojuši, ka diezgan daudzi klienti ir saskārušies ar situāciju, ka apdrošināšanas atlīdzības izmaksas nenotiek tādā apmērā un termiņā, kā klienti to sagaida. Tamdēļ ir vērts iedziļināties iemeslos un pieejamos risinājumos, kas ļautu mazināt riskus, iegādājoties apdrošināšanas polisi. Nekustamā īpašuma apdrošināšanas mērķis ir nodrošināt finansiālu iespēju novērst īpašumam nodarīto postījumu Lasīt vairāk

EST atzīst datu pārsūtīšanu uz ASV par nelegālu

Tiesas spriedums 2015.gada 6.oktobrī ar Eiropas Savienības Tiesas (EST) spriedumu tika atzīts, ka Īrijas toreizējam Datu aizsardzības komisāram ir jāizmeklē Facebook datu nodošana no Īrijas uz Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV). Turklāt tiesa atzina, ka Eiropas Komisijas t.s. “drošības zonas” (Safe Harbor) režīms (Lēmums 2000/520) ir spēkā neesošs, padarot nelikumīgu lielāko daļu datu nodošanu no ES Lasīt vairāk