Blogs

Izmaiņas Mikrouzņēmumu nodokļa likumā un likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” no 2017.gada

Ar 2015.gadā veiktajiem grozījumiem likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”  tika noteikts, ka ar 2017.gada 1.janvāri darba devējam būs jāveic par saviem darbiniekiem minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – minimālās iemaksas) par ikvienu darbinieku neatkarīgi no tā, vai viņš strādā pilnu vai nepilnu darba dienu, vai tikai noteiktu stundu skaitu kalendāra mēnesī. Tika paredzēts, Lasīt vairāk

Nodokļu jomas aktualitātes

2016.gadā var prognozēt būtiskas izmaiņas nodokļu sistēmā un attiecīgi izmaiņas nodokļu likumos, kas visdrīzāk tiks piemērotas sākot ar 2017.gadu. 2015.gada 3.decembrī Finanšu ministrijā, Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomes sēdē, kurā piedalījās arī valdības sociālie partneri, vienojās izstrādāt jaunas nodokļu politikas pamatnostādnes 2017.-2021.gadam. Viens no aktuālākajiem jautājumiem, kas tiks risināts ir progresivitāte nodokļos. Lasīt vairāk

Jauni uzņēmuma ienākuma nodokļa atvieglojumi pētniecības un attīstības veicināšanai

Pēc ilgstošām un nopietnām diskusijām ar Finanšu ministriju, otrdien, 27.augustā Ministru Kabinets izskatīja un atbalstīja protokollēmumu, kuru sagatavojusi Finanšu ministrija par iespējām no 2014.gada 1.jūlija ieviest jaunu uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atvieglojumu pētniecības un attīstības veicināšanai. Tādējādi, no 2015.gada 1.janvāra tiks atcelts esošais atvieglojums pētniecības un attīstības izmaksām, to starpā arī citi atvieglojumi investīciju piesaistei. Lasīt vairāk

NE BIS IN IDEM PRINCIPS nodokļu pārkāpumu lietās

Likuma „Par akcīzes nodokli” 33.panta piektā daļa cita starpā paredz, ka akcīzes preču konfiskācija par šā likuma vai citu normatīvo aktu pārkāpumiem vai citu normatīvo aktu piemērošana attiecībā uz pārkāpumiem akcīze preču apritē neatbrīvo konkrēto personu no saistībām samaksāt nodokli saskaņā ar šo likumu, kā arī soda naudu saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām”. Lasīt vairāk

Par fizisko personu mantiskā stāvokļa sākumdeklarēšanu

2011. gada 15. decembrī stājies spēkā Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likums, kas nosaka Latvijas rezidentu (fizisko personu, kuras ir Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi vai ārzemnieki, kuriem izsniegta pastāvīgā uzturēšanās atļauja vai pastāvīgās uzturēšanās apliecība Latvijā) pienākumu iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā mantiskā stāvokļa deklarāciju, ja attiecībā uz tā īpašumu, finanšu līdzekļiem un saistībām izpildās Lasīt vairāk