Blogs

Nekustamo īpašumu darījumos vairs nebūs izmantojama skaidra nauda

2019.gada maijā stāsies spēkā grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kas nekustamo īpašumu atsavināšanas darījumos aizliedz veikt skaidras naudas maksājumus. Grozījumu mērķis ir mazināt ēnu ekonomiku, turpinot ierobežot skaidras naudas apriti, fiktīvu un krāpniecisku darījumu risku, kā arī nelikumīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizāciju. Vienlaikus ar minētajiem grozījumiem papildināts jau spēkā esošais likuma “Par nodokļiem un Lasīt vairāk

Imigrācijas likuma grozījumi

Pozitīvi, ka MK rīkojās konsistenti iepriekšējai praksei un akceptēja Imigrācijas likuma grozījumus, kas paredz saglabāt kārtību, kādā tiek izsniegtas Latvijas termiņuzturēšanās atļaujas ārvalstniekiem. Grozījumi skar tikai formālo pusi – summu izteikšanu Eiro. Lasīt vairāk

PIRMPIRKUMA TIESĪBU MANTOŠANA

LR AT Senāta Civillietu departaments 2012.gada 26.oktobrī ir taisījis spriedumu civillietā Nr. SKC-710/2012 attiecībā uz pirmpirkuma tiesību mantošanu. Senāts šajā spriedumā ir risinājis likumā tiešā veidā neatrunātu gadījumu attiecībā uz mantinieka tiesībām izmantot mantojuma atstājēja pirmpirkuma un izpirkuma tiesības. Rezultātā ir izdarīts secinājums, ka pirmpirkuma un izpirkuma tiesība, kas piederējusi mantojuma atstājējam, pāriet mantojumā mantiniekam, Lasīt vairāk