Blogs

Izmaiņas Mikrouzņēmumu nodokļa likumā un likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” no 2017.gada

Ar 2015.gadā veiktajiem grozījumiem likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”  tika noteikts, ka ar 2017.gada 1.janvāri darba devējam būs jāveic par saviem darbiniekiem minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – minimālās iemaksas) par ikvienu darbinieku neatkarīgi no tā, vai viņš strādā pilnu vai nepilnu darba dienu, vai tikai noteiktu stundu skaitu kalendāra mēnesī. Tika paredzēts, Lasīt vairāk

Par komercsabiedrības valdes locekļa atbildību

Aizvien aktuālāks kļūst jautājums par komercsabiedrību valdes locekļu personīgu atbildību par juridiskas personas nodokļu parādiem. Augstākās tiesas Civillietu departaments 2016.gada 7.jūnijā ar spriedumu lietā Nr.SKC-7/2016 (C39072411), mainīja līdz šim pastāvošo judikatūru. Augstākās tiesas Civillietu departaments paplašinātā 15 tiesnešu sastāvā atkāpās no līdzšinējā judikatūrā izteiktajām atziņām, ka Valsts ieņēmumu dienesta aprēķinātās valsts budžetā iemaksājamās naudas summas Lasīt vairāk

Nodokļu jomas aktualitātes

2016.gadā var prognozēt būtiskas izmaiņas nodokļu sistēmā un attiecīgi izmaiņas nodokļu likumos, kas visdrīzāk tiks piemērotas sākot ar 2017.gadu. 2015.gada 3.decembrī Finanšu ministrijā, Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomes sēdē, kurā piedalījās arī valdības sociālie partneri, vienojās izstrādāt jaunas nodokļu politikas pamatnostādnes 2017.-2021.gadam. Viens no aktuālākajiem jautājumiem, kas tiks risināts ir progresivitāte nodokļos. Lasīt vairāk