COVID-19: Advokātu biroja TRINITI ieteikumi

Būtiskākās izmaiņas civiltiesisko saistību izpildes kavējuma jomā saistībā ar COVID-19 izplatību

Lai mazināti negatīvo seku ietekmi uz personām, kuras jau šobrīd nespēj vai tuvākajā laikā nespēs nodrošināt savlaicīgu civiltiesisko saistību izpildi, Saeima 2020.gada 4. aprīlī pieņēma likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību” grozījumus, kas stājas spēkā 2020.gada 5. aprīlī, papildus ieviešot terminētas izmaiņas civiltiesisko saistību izpildīšanas kavējumu jomā attiecībā Lasīt vairāk

Tiesiskās aizsardzības process kā līdzeklis ārkārtējās situācijas seku pārvarēšanai

Laikā, kad valdība Latvijā ir izsludinājusi ārkārtējo situāciju un pasaule cenšas ierobežot Covid-19 izplatību, arvien vairāk uzņēmēju saskaras ar finansiālām grūtībām, ko izraisa straujš klientu skaita sarukums, rēķinu apmaksas aizkavēšanās, līgumu izbeigšana un neplānota debitoru parādu palielināšanās. Var droši apgalvot, ka esošā situācija vairāk vai mazāk ietekmē lielāko daļu Latvijas uzņēmumu, kas neizbēgami novedīs pie Lasīt vairāk

Krīzes skartie uzņēmumi no 25. marta var pieteikties pagājušajā nedēļā valdībā apstiprinātajiem Attīstības finanšu institūcijas ALTUM jaunajiem atbalsta instrumentiem – garantijām banku kredītu brīvdienām un apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem.

Abi atbalsta instrumenti izstrādāti sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un to īstenošanu saskaņojusi Eiropas Komisija. Garantijas banku kredītu brīvdienām ļaus bankām atlikt pamatmaksājumu summas uz laiku līdz diviem gadiem, un apgrozāmo līdzekļu aizdevumi ar atvieglotiem nosacījumiem, kas paredzēti uzņēmējiem, kuriem būtiski samazinājies darbības apjoms.  Lasīt vairāk

COVID-19 IETEKMĒ KREDITORU TIESĪBAS

Uz laiku liedz iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu 2020. gada 22. martā ir stājies spēkā Saeimas pieņemtais likums Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību, kurš paredz noteiktus pasākumus Covid-19 radītā apdraudējuma ierobežošanai un nosaka valsts atbalsta mehānismus cīņā ar pandēmijas radītajām sekām, kā arī mēģina stabilizēt uzņēmējdarbības vidi. Lasīt vairāk

Gada pārskatu iesniegšanas termiņš pagarināts

Likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” paredz, ka kapitālsabiedrības ir tiesīgas gada pārskatu iesniegt termiņā, kas par 3 mēnešiem pārsniedz “Gada pārskatu un kosolidēto gada pārskatu likums” noteikto termiņu, bet biedrības un nodibinājumi gada pārskatu var iesniegt līdz 2020.gada 31.jūlijam. Valsts ieņēmumu dienesta metodisko materiāls saistībā ar Lasīt vairāk

Komerclikumā ieviests regulējums attālinātai dalībai akcionāru / dalībnieku sapulcēs

Lai risinātu Covid-19 ietekmē radušos ārkārtējo situāciju, Saeima 20.03.2020 apstiprināja grozījumus Komerclikumā, nosakot akcionāru / dalībnieku sapulču organizēšanas noteikumus, izmatojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Komersantiem jāpievērš uzmanība iespējai, ka organizējot dalībnieku / akcionāru sapulces, Valde pēc savas iniciatīvas vai pēc dalībnieku / akcionāru pieprasījuma, var noteikt akcionāram / dalībniekam tiesības piedalīties sapulcē izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Lasīt vairāk

Koronavīruss kā Force Majeure līgumu neizpildē

Šobrīd pasaulē advokāti plaši diskutē, vai “Covid-19” ir nepārvarama vara, un vai tā ir iemesls uzņēmējiem un patērētājiem likumīgi atkāpties no līgumu izpildes bez pienākuma atlīdzināt zaudējumus. Uzņēmēji un iedzīvotāji visā pasaulē ar bažām seko jaunā “Covid-19” vīrusa straujajai izplatībai. Vīrusa ierobežošanas pasākumi jau izsauc ražošanas pārtraukumus, preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas grūtības. Tuvākajā laikā Lasīt vairāk