Apvienošanās & pārņemšana

Uzņēmumu apvienošanās un pārņemšana, kopuzņēmumi un privatizācijas ir veidojuši mūsu komerctiesību prakses kodolu kopš pašiem pirmsākumiem. Mūsu vienotā uzņēmumu apvienošanās un pārņemšanasprakses grupa Tallinā, Rīgā un Viļņā var kalpot kā vienas pieturas aģentūra visiem Jūsu iegādes darījumiem Baltijas valstīs, un mums ir gan pieredze, gan iespējas sniegt konsultācijas visdažādākajos darījumos – no tirgū lielākajiem un sarežģītākajiem darījumiem līdz mazu uzņēmumu vienkāršākajiem pārdošanas darījumiem.

Mēs sniedzam visu veidu juridisko palīdzību uzņēmumu apvienošanās un pārņemšanasdarījumos:

 • darījumi ar aktīviem
 • izsoļu procesi
 • kapitalizācija
 • kopuzņēmumi
 • apvienošanās un nodalīšanās
 • darījumi ar akcijām/kapitāla daļām

Mēs sniedzam konsultācijas visos uzņēmumu apvienošanās un iegādes posmos:

 • sākotnējie piedāvājumi
 • padziļinātas juridiskās izpētes
 • akciju/kapitāla daļu pirkuma līgumi
 • akcionāru/dalībnieku līgumi
 • darījumu noslēgums un sanācija

TRINITI juristi ir snieguši konsultācijas:

 • Baltijas lielākajam enerģijas ražotājam no atjaunojamajiem energoresursiem Nelja Energia, tam iegādājoties Latvijas atjaunojamo energoresursu nozares uzņēmuma 100% kapitāla daļu;
 • Igaunijas Republikai saistībā ar Rail Baltica sliežu ceļa izbūves projekta, kurā apvienojušās visas trīs Baltijas valstis un kura vērtība ir 3,6 miljardi, īstenošanai izveidotā kopuzņēmuma RB Rail akcionāru līgumu;
 • Info-Auto meitasuzņēmumam Automobilu Investicijas 50% akciju iegādē vienā no Latvijas vadošajiem automašīnu importētājiem Mūsa Motors Grupa (MMG);
 • Igaunijas enerģētikas infrastruktūras uzņēmumam Utilitas saistībā ar tā īstenoto Tallinna Küte (centralizētās siltumapgādes uzņēmuma galvaspilsētā Tallinā), Eraküte (centralizētās siltumapgādes uzņēmuma 8 Igaunijas pašvaldību pilsētās) un Tallinna Elektrijaamad (CHP) iegādi;
 • Izraēlas ieguldījumu sabiedrībai Discount Investment Corporation saistībā ar Baltijas mobilo sakaru uzņēmuma Bite iegādi (padziļināta juridiskā izpēte, darījuma strukturēšana, konsultācijas saistībā ar akciju pirkuma līgumu un kredītlīgumu), kur darījuma vērtība ir vairāk nekā 500 miljoni EUR;

Chambers Europe 2015: “Cienījama komanda, kas konsultē galvenokārt lielajos darījumos. Biroja juristi aktīvi piedalās infrastruktūras projektos, restrukturizācijā un uzņēmumu apvienošanās un iegādes uzdevumos. Ievērojamas speciālās zināšanas enerģētikas un publiskā sektora lietās.”

 

Sazinieties ar mums