Darba tiesības

TRINITI juristi ir apliecinājuši savas speciālās zināšanas un prasmes kārtot visdažādākos ar darba tiesiskajām attiecībām saistītos jautājumus, kas ietver, cita starpā:

  • darba līgumu sagatavošana un saskaņošana, līgumi ar valdes un padomes locekļiem
  • konfidencialitātes un nekonkurēšanas līgumu sagatavošana un saskaņošana
  • konsultācijas par iekšējās kārtības noteikumiem, nodarbinātības labumiem, sociālo apdrošināšanu, veselības un drošības prasībām u.c.
  • konsultācijas par darba atļaujām, uzturēšanās atļaujām un citiem ar darba tiesībām un imigrācijas regulējumu saistītajiem jautājumiem
  • klientu pārstāvība individuālos un kolektīvos darba strīdos darba strīdu komisijās un tiesā

TRINITI raksturojošo darba tiesību jomā paveikto darbuizlase:

  • Vadošas Lietuvas alus darītavas Švyturys-Utenos alus darbinieku arodbiedrības pārstāvība, organizējot kolektīvo darba strīdu un streiku;
  • Igaunijas lielākā alkoholisko dzērienu ražotāja un importētāja Liviko konsultēšana saistībā ar kolektīvā līguma aktualizēšanu un sarunām ar arodbiedrību;
  • Igaunijas vadošā saldētās pārtikas un saldējuma ražotāja Balbiino pārstāvība jaunu darba līgumu, iekšējās kārtības noteikumu un citu ar nodarbinātību saistītu dokumentu izstrādē un ieviešanā;
  • Mūsu korporatīvā klienta – globāla, diversificēta veselības aprūpes uzņēmuma Baxter Latvija pārstāvība saistībā ar darbinieku nodošanu Baltijas valstīs un citiem ar nodarbinātību saistītiem dokumentiem.

Chambers Europe 2012 izceļ Nerijus Kasiliauskas no TRINITI kā speciālistu, kas izslavēts ar savu juridisko darbību un akadēmiskajām spējām. Viņš konsultē dažādas Lietuvas likumdevēju struktūras un piedalās darba grupās saistībā ar darba tiesību izstrādi. Nerijus Kasiliauskas ir arī Lietuvas Republikas Trīspusējās sadarbības padomes Darba attiecību komisijas loceklis un piedalās jaunā Darba kodeksa izstrādē.

Sazinieties ar mums