Personas datu aizsardzība

Vispārējā datu aizsardzības regula (ES) 2016/679 (VDAR) uzliek uzņēmumiem pienākumu regulāri pārskatīt personas datu aizsardzības politiku un atbilstoši papildināt personas datu aizsardzības noteikumus.

TRINITI komanda ir apņēmusies palīdzēt Jums veiksmīgi īstenot visus svarīgākos pasākumus, kas uzņēmumam jāveic, lai nodrošinātu darbības atbilstību VDAR, kā arī sniegt padomus nākotnē.

Mūsu klienti saņems TRINITI komandas pilnu uzmanību gan tad, ja sniedzam palīdzību visā atbilstības sasniegšanas procesā, gan tad, ja palīdzam tikai ar privātuma noteikumu pārskatīšanu.

TRINITI sniedz šādus pakalpojumus:

  • pašreizējās situācijas juridiskais novērtējums (audits) un darbības plāna sagatavošana, kura mērķis ir atbilstība VDAR;
  • VDAR nepieciešamo procedūru un dokumentācijas sagatavošana;
  • datu aizsardzības ietekmes novērtējums;
  • VDAR nepieciešamo reģistru sagatavošana, piemēram, apstrādes darbību reģistrs un incidentu reģistrs.
  • atsevišķu juridisko dokumentu sagatavošana: privātuma politika, iekšējās procedūras, kas saistītas ar personas datu aizsardzību, dokumenti, kas nepieciešami e-uzņēmējdarbībai;
  • pārstāvība strīdos par personas datiem;
  • personāla apmācība par personas datu aizsardzības jautājumiem.

TRINITI jau ilgu laiku konsultē Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un ārvalstu uzņēmumus par visiem datu aizsardzības un privātuma aizsardzības jautājumiem, tostarp par darbinieku personas datu aizsardzības prasībām. Mūsu klienti darbojas dažādās nozarēs, tostarp finanšu, izglītības, apdrošināšanas, veselības aprūpes, ēdināšanas, izmitināšanas, telekomunikāciju, tiešsaistes tirdzniecības, kā arī mazumtirdzniecības, pasta un infrastruktūras pakalpojumu nozarēs.

Triniti komandā juridisko palīdzību datu aizsardzības jautājumos sniedz zvērināts advokāts Sandis Petrovičs, konsultatīvo juridisko atbalstu — juristes Arina Stivriņa un Julianna Antonova.

Sazinieties ar mums