Enerģētikas tiesības

TRINITI piedāvā Baltijas mēroga ekskluzīvas profesionālas zināšanas par enerģētikas un vides tiesībām šādās jomās:

 • enerģētikas regulējums
 • konvencionālā elektroenerģija un kodolenerģija
 • visi atjaunojamo energoresursu sektori (vēja elektroenerģija, saules elektroenerģija, biomasa un biodegviela)
 • elektroenerģijas, naftas un gāzes tirdzniecība
 • elektroenerģijas pārvade, gāzes transportēšana
 • centralizētā siltumapgāde
 • ar enerģētiku saistītā tiesvedība
 • ūdens un notekūdeņi
 • atkritumi un bīstamo atkritumu pārstrāde

Ievērojami sasniegumi nozīmīgos projektos un pasaules vadošo enerģētikas uzņēmumu konsultēšana apliecina mūsu izcilību enerģētikas tiesībās:

 • Vattenfall Europe Resource Management GmbH pārstāvība saistībā ar atjaunojamo energoresursu tiesisko regulējumu Baltijas valstīs, tirgus iespēju izpēti, kā arī konsultēšana par līgumu ar biomasas piegādātājiem jautājumiem;
 • EnBW Energie Baden-Württemberg AG konsultēšana par enerģētikas tiesisko regulējumu Baltijas valstīs, EnBW Energie Baden-Württemberg AG pārstāvība sarunās ar Lietuvas valdību un palīdzība attiecībās ar valdību projekta Ignalinas Atomelektrostacija III ietvaros;
 • Visaptverošas juridiskas palīdzības sniegšana Eiropā vadošajam enerģētikas uzņēmumam Danpower GmbH, kas darbojas Vācijā, Polijā un Baltijas valstīs, saistībā ar dažādu Lietuvas enerģētikas uzņēmumu, koģenerācijas staciju, elektrostaciju un citu aktīvu iegādi Baltijas valstīs;
 • Baltijas reģionā vadošā komunālo pakalpojumu uzņēmuma Latvenergo konsultēšana saistībā ar Igaunijas, Latvijas un Lietuvas normatīvajām prasībām elektroenerģijas ražotājiem, pārskata par normatīvo regulējumu elektroenerģijas ražošanas un elektroenerģijas ražošanas no atjaunojamajiem energoresursiem jomā sagatavošana;
 • VNG Verbundnetzgas AG pārstāvība centralizētās siltumapgādes uzņēmuma akciju iegādē un tai sekojošā pārdošanā, ieskaitot padziļinātu juridisko izpēti un konsultācijas saistībā ar darījumu.

TRINITI ir atzīsts par vienu no Baltijā vadošajiem advokātu birojiem enerģētikas jomā, kuru iesaka apmierinātie klienti un autoritatīvas juridisko reitingu aģentūras.

 

Sazinieties ar mums