Konkurences tiesības

TRINITI juristi konsultē klientus konkurences tiesību jomās, tai skaitā turpmāk norādītajās:

 • dominējoša stāvokļa tirgū ļaunprātīga izmantošana un aizliegtās vienošanās
 • īpašās tiesības un koncesijas
 • valsts atbalsts
 • regulētie tirgi
 • negodīga konkurence, tai skaitā maldinoša, aizskaroša vai pazemojoša reklāma
 • uzņēmumu apvienošanās kontrole
 • godīgas konkurences īstenošana un tiesvedība

TRINITI konkurences tiesību speciālisti ir konsultējuši klientus šādās lietās:

 • Konsultācijas par Estonian Air restrukturizāciju saistībā ar Eiropas Komisijas atbalsta maksājumu iespējamo atmaksas prasījumu;
 • Tallinas ostas konsultēšana ar konkurenci saistītos jautājumos, tai skaitā pamatojumu, kāpēc valsts uzņēmums, kas kontrolē būtisku infrastruktūras objektu, piemēro atšķirīgas maksas par infrastruktūras lietošanu un piekļuves nosacījumus dažādu preču tirgiem;
 • Danpower GmbH konsultēšana saistībā ar apvienošanās kontroli, iegādājoties dažādus Baltijas valstu enerģētikas uzņēmumus;
 • Baltijas valstīs vadoša sauso brokastu pārslu ražotāja, Lietuvas līdera sauso brokastu pārslu ražošanā un pazīstamās preču zīmes “OHO” īpašnieka Naujasis Nevėžis pārstāvība tiesai nodotā strīdā par negodīgu konkurenci un nelikumīgu preču zīmes izmantošanu, ko ierosinājusi pasaulē pazīstamā sabiedrība Societe des Produits Nestle;
 • Viena no Baltijas valstīs lielākajiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar vairumtirdzniecības, izplatīšanas un loģistikas pakalpojumu sniegšanu – Eugesta – pārstāvība tiesai nodotā strīdā par negodīgas konkurences rezultātā radušos zaudējumu piedziņu.

TRINITI rosīgā uzņēmumu apvienošanās un iegādes prakses grupa nodrošina, lai apvienošanās kontrole būtu konkurences tiesību centrālā ass. Kompaktā struktūra nodrošina profesionālas zināšanas konkurences tiesībās gan strīdos, gan konsultācijās, un tai ir izcili sasniegumi, konsultējot lielus, infrastruktūru pārvaldošus klientus (Chambers & Partners).

 Kolēģi uzver, ka gan uzņēmumu apvienošanās un iegāde no konkurences tiesību viedokļa, gan konsultācijas saistībā ar dominējošo stāvokli, ir TRINITI galvenās priekšrocības (Chambers Europe).

 TRINITI speciālisti deva savu ieguldījumu starptautiskajā juridiskajā ceļvedī The International Comparative Legal Guide to: Merger Control 2014″ publicētajā rakstā, kas tika publicēts ceļveža The International Comparative Legal Guide to: Merger Control 2014. gada izdevumā, ko izdod Global Legal Group Ltd, Londonā.

 

Sazinieties ar mums