Lauksaimniecība

TRINITI konsultē klientus visdažādākajos lauksaimniecības jautājumos visā Baltijas valstu reģionā. Pastāvīgo klientu vidū ir gan vietējie lauksaimnieki, gan daudznacionāli uzņēmumi un ieguldītāji, kā arī lauksaimnieku apvienības.

TRINITI juristi aktīvi konsultē un pārstāv klientus šādās ar lauksaimniecību saistītās jomās:

 • komerciālie līgumi, tai skaitā lauksaimniecības zemes pārdošanas un nomas līgumi, piena un citas gatavās produkcijas, kā arī tehnikas un citu izejvielu pārdošanas līgumi
 • uzņēmumu apvienošanās un iegāde, ieskaitot lauksaimniecības uzņēmumus ar ļoti sarežģītu un daudzskaitlīgu īpašnieku struktūru
 • tiesības nodarboties ar lauksaimniecību
 • pārtikas un dzērienu ražošana
 • vides jautājumi
 • zemes tiesību regulējums
 • pielietojums, izlietojums un pārskati par lauksaimniecības atbalsta maksājumiem
 • saistītās civillietas un administratīvās lietas

TRINITI komandai ir plaša pieredze lauksaimniecības jomā, pieminot vien dažas no nozīmīgākajām lietām:

 • Visaptverošas juridiskās palīdzības sniegšana lauksaimniecības uzņēmumam LARIX SILVA, tam pērkot vairāk nekā 500 hektārus lauksaimniecības zemes Latvijā, projekta vērtība pārsniedz 1,75 miljonus EUR;
 • Latvijas lauksaimniecības produkcijas ražotāju DanLat Agro un Dan Lat konsultēšana un pārstāvība pirkuma darījumā, kura vērtība pārsniedza 2 miljonus EUR;
 • Biogāzes nozares uzņēmuma Vaiņode Energo konsultēšana un pārstāvība saistībā ar iepirkumu un finansējuma projektu, kura vērtība pārsniedz 16 miljonus EUR;
 • Vadošas piena ražošanas saimniecības OÜ Põlva Agro pārdošana vadošam Lietuvas ieguldītājam lauksaimniecībā Agrowill Group, kas kotēts OMX Viļņas fondu biržā;
 • Igaunijas piena ražošanas saimniecības OÜ Selja ar vairāk nekā 200 dalībniekiem kapitāla daļu pārdošana vienai no lielākajām lauksaimnieku apvienībām Igaunijā;
 • Visaptverošas juridiskas palīdzības sniegšana Vācijas ieguldījumu fondam saistībā ar 400 ha lauksaimniecības zemes pirkumu un nomu;
 • TRINITI pastāvīgi konsultē Lietuvas graudu audzētājus, privātos lauksaimniekus un lauksaimniecības uzņēmumus.

 

Sazinieties ar mums