https://triniti.lv/wp-content/Cimy_User_Extra_Fields/sokolovska/Alīna_400x600.jpg

Alīna Lepere

Jurists/ Patentpilnvarnieks preču zīmju lietās

TRINITI Latvia juriste

Prakses jomas

Alīna specializējas uzņēmējdarbības tiesībās un komerctiesībās, intelektuālā īpašuma un informācijas nesēju tiesībās, uzņēmumu apvienošanās un iegādes lietās, farmācijas un medicīnas jomas regulējošajās tiesībās un darba tiesībās

Profesionālā pieredze

2015 – Eiropas Preču zīmju pilnvarotā TRINITI

2014 – Latvijas Preču zīmju pilnvarotā TRINITI

2011 – Juriste TRINITI

Savas juridiskās prakses ietvaros Alīna ir konsultējusi TRINITI klientus dažādos juridiskos jautājumos, piemēram:

  • Juridiskā palīdzība uzņēmumu dibināšanā, juridisku personu strukturēšanā, pamatkapitāla palielināšanā, reorganizācijā un likvidācijā
  • Juridiskā palīdzība Intelektuālā īpašuma (Industriālā īpašuma un Autortiesību) izmantošanā, tai skaitā preču zīmju reģistrācija, juridiskie strīdi, līgumi par tiesību nodošanu un licencēšanu, konsultācijas par komercnoslēpumu izmantošanu
  • Konsultācija un līgumu izstrāde ikdienas komercdarbības vajadzībām saistībā ar darba tiesiskajām attiecībām, nomu, pakalpojumiem, pirkumiem, aizdevumiem u.c.
  • Farmācijas uzņēmumu konsultēšana par normatīvo regulējumu, kas piemērojams zāļu reklāmai un zāļu kompensācijas sistēmai, pārstāvība tiesā lietā pret Latvijas Veselības ministriju

Dalība profesionālās organizācijās

Latvijas Patentpilnvaroto asociācijas biedre kopš 2015. gada

Izglītība

  1. gadā Alīna absolvēja Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot maģistra grādu tiesību zinātnē (LL.M.)

Valodas

Alīna brīvi pārvalda latviešu, angļu un krievu valodas

Ārpusdarba nodarbes

Savā brīvajā laikā Alīnu aizrauj dažāda veida kultūras pasākumi, ceļojumi un sports brīvā dabā