https://triniti.lv/wp-content/Cimy_User_Extra_Fields/arinastivrina/BF010-_400x600.jpg

Prakses jomas

Arina specializējas strīdu risināšanā, uzņēmējdarbības tiesībās un komerctiesībās, kā arī datu aizsardzības tiesībās

Profesionālā pieredze

Arina sniedz būtisku ieguldījumu risinājumu izstrādē tiesvedībās, datu aizsardzības, komerctiesību            un pārrobežu korporatīvo tiesību jomā. Pirms pievienošanās Triniti komandai Arina bija ieguvusi pieredzi, strādājot starptautiskos finanšu un transporta nozares uzņēmumos.

Ieguldījums likumdošanā

Arina piedalījās Satiksmes ministrijas vadītā darba grupā, kas izstrādāja “Vadlīnijas automatizētu transportlīdzekļu tehnoloģiju testēšanai”

Izglītība

Maģistra grāds tiesību zinātnē (LL.M.), jurista kvalifikācija, Juridiskā fakultāte, Latvijas Universitāte

Maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā (MBA), Rīgas Biznesa Skola (sadarbībā ar Ņujorkas Štata Universitāti Bufalo un Otavas universitāti)

Valodas

Arina brīvi pārvalda latviešu, angļu un krievu valodas

Ārpusdarba nodarbes

Arina ir Rīgas Biznesa skolas absolventu asociācijas valdes locekle