https://triniti.lv/wp-content/Cimy_User_Extra_Fields/ingaantane/BF002-_400x600.jpg

Prakses jomas

Inga specializējas farmācijas un medicīnas nozares tiesībās, enerģētikas un transporta un infrastruktūras regulējumā

Profesionālā pieredze

2008 – Juriste / Zvērināta advokāte, TRINITI

2014 – Ekonomikas ministra padomniece būvniecības un enerģētikas jautājumos

2012 – 2014 Rīgas brīvostas valdes locekle

2011 – 2014 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra juridiskā padomniece

2010 – 2011 Lektore Biznesa augstskolā “Turība”

2008 – 2011 Lektore Latvijas Tiesnešu mācību centrā

2007 – 2007 Juriste /Palīdze notāra/advokāta Thomas Crasemann birojā, Berlīnē

2003 – 2006 Juriste/Konsultante notāru birojā

2002 – 2003 Prakse Latvijas Pacientu tiesību birojā

2000 – 2003 Profesora asistente, Latvijas Universitātes Civiltiesisko zinātņu katedra

Inga ir kandidējusi uz Rīgas pilsētas mēra amatu un kandidējusi uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amatu

Dalība profesionālās organizācijās

Baltijas asociācijas – transports un loģistika – prezidente, kopš 2014. gada

Vācijas-Latvijas juristu biedrības biedre, kopš 2006. gada

Eksperte debatēs par zāļu pieejamību Leikēmijas slimnieku atbalsta biedrības sadarbībā ar Sorosa fondu – Latvija rīkotās diskusijas ietvaros, kopš 2009. gada

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedre kopš 2010. gada

Ieguldījums likumdošanā

Inga konsultēja ministrus jautājumos saistībā ar pašvaldību darbību un to īstenoto projektu gaitu, vides aizsardzības jautājumos un sanācijas projektos, jauna normatīvā regulējuma izstrādē būvniecības un enerģētikas jomās.

Darbojoties Rīgas brīvostas Valdes locekles amatā un šobrīd ieņemot Baltijas asociācijas – transports un loģistika – prezidentes amatu, Inga ir guvusi vērtīgu pieredzi ostu darbības un attīstības jautājumos, kā arī tranzīta un loģistikas nozarē. Inga ir vairāku likumdošanas aktu grozījumu autore, (ieskaitot grozījumus Rīgas un Ventspils brīvostu noteikumos, grozījumus Dzelzceļa likumā, un Pasaules Bankas rekomendāciju attiecībā uz Latvijas ostu konkurētspējas uzlabošanu īstenošanu regulējošos noteikumus).

Inga ir bijusi Ekonomikas ministra padomniece būvniecības jautājumos, piedalījusies jaunā būvniecības regulējuma izstrādē un virzījusi tā apstiprināšanu valdībā.

Publikācijas

Inga ir bijusi iesaistīta kā līdzautore šādu grāmatu izdošanā:

“Civiltiesisko līgumu paraugi„ līdzautore (Tiesu namu aģentūra, 1. un papildinātais izdevums), K. Torgāna zinātniskajā redakcijā, 2002, 2004.

„Mazā Eiropas Savienības enciklopēdija”, līdzautore, 2003.

Izglītība

2007 – Maģistra grāds tiesību zinātnē (LL.M.), Humbolta Universitāte Berlīnē, Vācijā

2004 – Bakalaura grāds tiesību zinātnē (LL.B.), Juridiskā fakultāte, Latvijas Universitāte

2001 – Bakalaura grāds politiskajā zinātnē, Sociālo zinātņu fakultāte, Latvijas Universitāte

  1. gadā Inga savas akadēmiskās zināšanas papildināja, studējot Eiropas tiesības un Līgumtiesības Minsteres Universitātes Juridiskajā fakultātē (Vācijā), kā arī apmeklējot dažādus seminārus un kursus

Valodas
Inga brīvi pārvalda latviešu, vācu un krievu valodas, runā arī angļu valodā