https://triniti.lv/wp-content/Cimy_User_Extra_Fields/ivarsgulbis/Ivars_400x600.jpg

Prakses jomas

Ivars specializējas regulējuma izpētē riska kapitāla, uzņēmējdarbības tiesību un komerctiesību, uzņēmumu apvienošanas un iegādes jomā, kā arī farmācijas un medicīnas jomās.

Profesionālā pieredze

2006 – 2007 Juridiskais padomnieks, Tieslietu ministrija

2004 – 2006 Juridiskais padomnieks, Satiksmes ministrija

2003 – 2006 Padomju loceklis vairākos valsts un pašvaldību uzņēmumos, tai skaitā Latvijas Mobilais Telefons, Latvenergo un Rīgas siltums

2003 – 2004 Padomnieks Latvijas Valsts kancelejā

2000 – 2005 Juridiskais padomnieks, Ārvalstu farmaceitisko firmu pārstāvniecību asociācijā

1996 – 2003 Juridiskā atbalsta departamenta vadītājs, SEB banka

Vairāk nekā 20 gadus praktizējot komerctiesībās dažādās kapitālsabiedrībās, Ivars ir konsultējis neskaitāmus ievērojamus darījumus, to skaitā:

  • vairāk kā 20 īstenotus riska kapitāla ieguldījumus dažādās nozarēs:  organisku kosmētikas produktu izstrādē, IT produktu izstrādē, dzīvojamo un industriālo ēku sistēmu attīstīšanā, augstas klases audio iekārtu izstrādē un ražošanā u.c.
  • SEB Wealth Management fondu pārvaldīšanu un ieguldījumu veikšanu
  • Vairāku biogāzes koģenerācijas staciju izveidi un attīstību, ar kopējo projektu vērtību virs 20M EUR
  • Baxter strīda noregulējumu ar Veselības ministriju par Atklātības direktīvas principu piemērojamību zāļu kompensācijas noteikumiem
  • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas procedūru izstrādi un ieviešanu SEB bankā
  • ar hipotēkām nodrošinātu vērtspapīru (RMBS) emisiju Centrālajā un Austrumeiropā

Kopumā Ivars ir veicis juridisko izpēti vairāk kā 100 darījumos, kuru vērtība pārsniedz 200 miljonus EUR.

Ieguldījums likumdošanā

2008. gadā Ivars izstrādāja koncepciju normatīvajam regulējumam attiecībā uz perspektīvajām teritorijām Starptautiskajai lidostai „Rīga”.

2009. gadā Ivars bija iesaistīts pētījumā, kas tika veikts pēc Ārvalstu farmaceitisko firmu pārstāvniecību asociācijas lūguma, par nepieciešamajiem grozījumiem zāļu kompensācijas noteikumos.

2010. gadā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra nozīmēja Ivaru darba grupā normatīvā regulējuma un vadlīniju izstrādei valsts atbalsta programmai „Kompetences centri”.

2011. gadā Ivars darbojās kā Tieslietu ministra juridiskais padomnieks un bija iesaistīts tiesu pamatnostādņu un tiesiskā regulējuma izstrādē

Izglītība 

1995. gadā Ivars absolvēja Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot bakalaura grādu tiesību zinātnē (LL.B.)

Valodas 

Ivars brīvi pārvalda latviešu, angļu un krievu valodas

Ārpusdarba nodarbes

Ivaram patīk kalnu slēpošana, pludmales volejbols un bokss