https://triniti.lv/wp-content/Cimy_User_Extra_Fields/laimagruzdina/Laima_400x600.jpg

Laima palīdz pieredzes bagātākajiem kolēģiem juridiskajā izpētē, apkopojot juridiskos dokumentus un veicot saistītus uzdevumus. Strādājot par juristi, viņa ir konsultējusi klientus par uzņēmumu dibināšanu, izmaiņām valdē, akcionāros, saistībā ar uzņēmuma reorganizāciju u.c. jautājumos. Laimai ir pieredze arī strīdu risināšanā, konsultējot klientus vispārīgos juridiskos jautājumos un saistībā ar prasībām pret valsts iestādēm

Profesionālā pieredze

2014 – Juriste, TRINITI

2009 – 2014 Biroja administratore, TRINITI

2008 – 2009 Biroja administratore apmācību un personāla atlases uzņēmumā Komunikāciju Darbnīca

2007 – 2008 Prakse nekustamo īpašumu uzņēmumā E.L.L. Nekustamie īpašumi

Izglītība

2015. gadā Laima absolvēja Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot bakalaura grādu tiesību zinātnē (LL.B.)

2016. gadā Laima absolvēja Rīgas Tehnisko universitāti ar profesionālo bakalaura grādu nekustamā īpašuma pārvaldīšanā, iegūstot nekustamā īpašuma pārvaldnieka profesionālo kvalifikāciju

Valodas

Laima brīvi pārvalda latviešu valodu, sazinās arī angļu un krievu valodās

Ārpusdarba nodarbes

Savā brīvajā laikā Laimai patīk grāmatu lasīšana un radošas aktivitātes