https://triniti.lv/wp-content/Cimy_User_Extra_Fields/mikscevers/58416_400x600.jpg

Prakses jomas

Miks specializējas maksātnespējas un parādu piedziņas lietās

Profesionālā pieredze

2018 – Jurists TRINITI

2016 – 2017 Otrā uzraudzības departamenta direktors, Maksātnespējas kontroles dienests

2014 – 2016 Juridiskā departamenta direktors, Maksātnespējas kontroles dienests

2010 – 2014 Juridiskā departamenta juriskonsults, direktora vietnieks, Maksātnespējas kontroles dienests

2007 – 2009 Juridiskās nodaļas jurists, vadītāja vietnieks, Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcija

Savā 10 gadu ilgajā juridiskajā praksē ir guvis plašas zināšanas par juridisko personu maksātnespējas un restrukturizācijas, kā arī fizisko personu maksātnespējas procesu:

  • Kā viens no vadošajiem Maksātnespējas kontroles dienesta speciālistiem nodrošinājis maksātnespējas procesu reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanu un izstrādi, t.sk., pārrobežu maksātnespējas procesa jautājumos
  •  Vadījis sūdzību par administratoru rīcību izskatīšanu, kā arī piedalījies jaunu administratoru uzraudzības instrumentu izstrādē un ieviešanā
  •  Lasījis lekcijas maksātnespējas procesa administratoriem, tiesnešiem un citām auditorijām par maksātnespējas procesa jautājumiem

Ieguldījums likumdošanā

Miks ir piedalījies Maksātnespējas likuma grozījumu, ar to saistīto Administratīvo pārkāpumu kodeksa, Krimināllikuma, Ministru kabineta noteikumu, kā arī Padomes Regulas (EK) Nr.1346/2000 par maksātnespējas procedūrām grozījumu izstrādē

Izglītība

2010.gadā Miks absolvēja Latvijas Universitātes juridisko fakultāti, kurā ieguva profesionālā maģistra grādu tiesību zinātnē (LL.M.)

Valodas

Miks runā latviešu, angļu un krievu valodās

Ārpusdarba nodarbes

Brīvajā laikā Miks nodarbojas ar basketbolu, kalnu slēpošanu un ģitārspēli