Pieredze - Informācijas tehnoloģijas & telekomunikācija

Vadoša Latvijas telekomunikāciju uzņēmuma iegāde

TRINITI komanda, kas specializējusies uzņēmumu apvienošanās un iegādes darījumos, pārstāvēja Igaunijas telekomunikāciju uzņēmumu AS Norby Telecom liela Latvijas starpuzņēmumu telekomunikācijas uzņēmuma SIA Telecentrs iegādē.

Starpuzņēmumu telekomunikāciju tīkla iegāde

TRINITI juristi pārstāvēja Baltijas mēroga telekomunikāciju uzņēmumu platjoslas telekomunikāciju tīkla iegādē no Igaunijas telekomunikāciju grupas uzņēmuma Microlink Eesti AS.

Igaunijas valdības konsultēšana saistībā ar Levira pārdošanu

TRINITI konsultēja Igaunijas valdību starptautiskā pārdošanas piedāvājuma procesā saistībā ar iecerēto visu vadošā virszemes apraides un telekomunikāciju pakalpojumu reģionālā sniedzēja, lielākā apraides tīkla, kurā ietilpst Tallinas Televīzijas tornis, īpašnieka un operatora AS Levira akciju pārdošanu.

Sarunas ar kabeļtelevīzijas sabiedrībām

Mēs pārstāvējām Igaunijas Izpildītāju apvienību sarunās ar AS Starman, AS STV un AS Elion Ettevõtted par atlīdzību, kas maksājama par izpildījumu izmantošanu kabeļtelevīzijas programmās.

Proact Estonia iegādājās Elion IT infrastruktūras uzņēmumu

TRINITI konsultēja Proact Estonia AS, Nasdaq OMX Stokholmas biržā kotētā koncerna Proact IT Group AB meitasuzņēmumu Igaunijā, saistībā ar tā īstenoto IT infrastruktūras uzņēmuma iegādi no koncernam TeliaSonera piederošā Igaunijas vadošā telekomunikāciju uzņēmuma Elioni Ettevõtted AS. Uzņēmums aktīvi darbojas Oracle, Hitachi, Symantec, Quantum sistēmās, un darījuma ietvaros Proact iegādājās attiecīgos ar uzņēmumu saistītos līgumus, aktīvus un darbiniekus. Uzņēmuma gada apgrozījums pagājušajā finanšu gadā bija 1,7 miljoni EUR.

Lattelecom Grupas konsultēšana saistībā ar vadības veikto uzņēmuma izpirkšanas darījumu (MBO)

TRINITI partneris konsultēja Latvijas vēsturiskā telekomunikāciju operatora Lattelecom Grupas vadību un akcionārus saistībā ar iecerēto vadības veikto uzņēmuma izpirkšanas (MBO) darījumu. Viena no pasaulē vadošajām privātā kapitāla firmām “Blackstone Group” tika atlasīta kā vadošais finanšu investors, kuram darījumā būtu jāiegulda 500 miljoni USD. Juridiskie pakalpojumi ietvēra pilnīgu atbalstu piegādātāja padziļinātajā juridiskajā izpētē, darījuma un uzņēmuma strukturēšanu, kā arī sarunas un akcionāru līgumu.

E-bibliotēkas platformas izstrāde

TRINITI konsultēja Igaunijas lielāko e-grāmatu izdevēju Eesti Digiraamatute Keskus jautājumos par publiskajiem iepirkumiem, e-bibliotēkas platformas izstrādi un uzturēšanu.

Baltijas valstīs vadošā IT uzņēmuma Microlink iegāde

TRINITI partneris konsultēja Latvijā lielāko telekomunikāciju operatoru Lattelecom Grupa saistībā ar Baltijas valstīs vadošā informācijas tehnoloģiju uzņēmuma Microlink iegādi. Darījumā bija iesaistīti visās trīs Baltijas valstīs esošie telekomunikāciju operatori, kuri sadalīja Mikrolink komercdarbību atbilstoši valstīm. Juridiskās konsultācijas bija saistītas ar darījuma strukturēšanu, sarunām un akcionāru līgumu.

Viasat pārstāvība precedentu veidojošā strīdā par autortiesībām

TRINITI pārstāvēja vispasaules satelītu operatoru Viasat civillietā, kur Igaunijas Autoru savienība (EAÜ) iesniedza prasības pret Viasat atturēties no signāla nodrošināšanas 42 dažādu televīzijas kanālu (tai skaitā ETV, ETV2, Kanal 2, TV3, TV6 un Kanal 11) gala patērētājiem, nesaņemot iepriekšēju atļauju (licenci) no EAÜ u.c.
Tiesa lēma par labu Viasat, ka tam nav nepieciešams saņemt autoru atļauju, jo televīzijas programmu (apvienotie) apraides nodrošinātāji ir televīzijas pakalpojumu sniedzēji, kuri jau ir noslēguši līgumus ar autoriem par darbu raidīšanu, un ka Viasat apņemas vienīgi nodrošināt apraides pakalpojumu ar satelīta starpniecību un nevis pats veicis programmu apraidi Autortiesību likuma izpratnē.