Pieredze - Nodokļu tiesības

Ademo Grupė juridiskā konsultēšana

TRINITI komanda konsultēja UAB Ademo grupė, vienu no lielākajiem inženiertehnisko pakalpojumu un projektu vadības konsultāciju uzņēmumiem Baltijas valstīs, saistībā ar klienta uzņēmumu grupas struktūras pārveidošanu un nodokļu piemērošanas jautājumiem, kas var rasties uzņēmuma pārveidošanas laikā. TRINITI komanda sniedza juridisko slēdzienu par ieņēmumu aplikšanu ar nodokļiem, kas notiktu fiziskām personām (Lietuvas rezidentiem) piederošu kapitāla daļu apmaiņas gadījumā. TRINITI komanda novērtēja klienta esošo struktūru un ieteica tās optimizēšanu.

Veiksmīga Liviko pārstāvība pirmstiesas procesā

TRINITI ir vairākkārtīgi veiksmīgi konsultējis Igaunijas vadošo alkoholisko dzērienu ražotāju, izplatītāju un importētāju Liviko pirmstiesas procesos, tai skaitā pret Latvijas nodokļu administrāciju akcīzes nodokļa lietā. Nodokļu administrācijas anulēja savu lēmumu par papildu akcīzes nodokli un naudas sodu.

Valdes locekļa veiksmīga pārstāvība precedentu veidojošā lietā

TRINITI veiksmīgi Igaunijas Augstākajā tiesā pārstāvēja valdes locekli precedentu veidojošā strīdā ar Nodokļu pārvaldi, prasībā lēmumu par valdes locekļa atbildību. Lieta tika nodota izskatīšanai visam Administratīvās tiesu palātas sastāvam, kuram bija jāpieņem lēmums par nodokļu likumdošanas pamata normām.

Konsultācijas par nozvejas kvotu izmantošanas strukturēšanu Eiropas mērogā

TRINITI sniedza juridiskās konsultācijas par koncerna korporatīvo un finansiālo strukturēšanu, lai uzlabotu tā nozvejas kvotu izmantošanu. Mūsu juridiskā palīdzība ietvēra konsultācijas par nodokļu un uzņēmējdarbības struktūrām, kā arī virknes darījumu plānošanu un noslēgšanu, kas attiecās uz vairākām jurisdikcijām gan Eiropā, gan Krievijā.

Veiksmīga Apvienotajā Karalistē reģistrēta mobilo tīmekļa vietņu izstrādātāja XTGEM juridiskā konsultēšana

TRINITI komanda konsultēja XTGEM par nodokļu piemērošanu fiziskām personām – Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētas sabiedrības akcionāriem. TRINITI komandai bija jāiesaka klientam efektīvākais juridiskais risinājums saistībā ar akciju apmaiņu un pamatkapitāla palielinājumu. Šajā lietā bija nepieciešama arī piemērojamo starptautisko privāttiesību padziļināta analīze.

Juridisko konsultāciju sniegšana vadošam senioru aprūpes centru attīstītājam Batipart

TRINITI juristi konsultēja pazīstamo Francijas uzņēmumu Batipart Invest S.A. TRINITI komanda palīdzēja klientam nodokļu jautājumos un ieguldījumu strukturēšanā attiecībā uz senioru aprūpes centru attīstību Lietuvā. Juristi sniedza juridiskās konsultācijas, tai skaitā sagatavoja līgumus un citus nepieciešamos juridiskos dokumentus, sniedza juridisko slēdzienu par nodokļu jautājumiem Lietuvā.

Pārstāvība tiesas procesā

TRINITI pārstāv prasītāju DB International GmbH šobrīd notiekošā tiesas procesā pret Lietuvas dzelzceļu saistībā ar risku, ko rada PVN tiesiskā regulējuma izmaiņas, pildot publisko iepirkumu līgumus. Šī ir sabiedriski nozīmīga lieta, jo tiesas nolēmums, visticamāk, radīs jaunu precedentu publisko iepirkumu vietējā tiesiskajā regulējumā.

Baxter nodokļu struktūra Baltijas valstīs

TRINITI sniedza juridisku atbalstu Baxter (globālam, diversificētam veselības aprūpes uzņēmumam), lemjot par tā juridisko statusu un nodokļu struktūru Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.