Jaunākā pieredze

Viasat pārstāvība precedentu veidojošā strīdā par autortiesībām

TRINITI pārstāvēja vispasaules satelītu operatoru Viasat (kas pieder starptautiskajam izklaides nozares koncernam MTG) civillietā, kur Igaunijas Autoru savienība (EAÜ) iesniedza prasības pret Viasat atturēties no signāla nodrošināšanas 42 dažādu televīzijas kanālu(tai skaitā ETV, ETV2, Kanal 2, TV3, TV6 un Kanal 11) gala patērētājiem, nesaņemot iepriekšēju atļauju (licenci) no EAÜ u.c.
Tiesa lēma par labu Viasat, ka tam nav nepieciešams saņemt autoru atļauju, jo televīzijas programmu (apvienotie) apraides nodrošinātāji ir televīzijas pakalpojumu sniedzēji, kuri jau ir noslēguši līgumus ar autoriem par darbu raidīšanu, un ka Viasat apņemas vienīgi nodrošināt apraides pakalpojumu ar satelīta starpniecību, nevis pats veicis programmu apraidi Autortiesību likuma izpratnē.

Veiksmīga pārstāvība sarežģītā maksātnespējas strīdā pret AS DNB Pank

Strīds bija saistīts ar jautājumu, vai banka bija ieguvusi prasības tiesības pret parādnieku vairākkārtējas sabiedrības atsavināšanas rezultātā un vai prasības tiesības bija zaudējušas spēku. Rajona tiesa strīda izskatīšanu nodeva Apgabaltiesai, tad tas tika nodots atpakaļ Rajona tiesai, vēlreiz nonāca Apgabaltiesā, līdz no turienes – Augstākajā tiesā. Otrajā reizē Apgabaltiesa piekrita mums, ka strīds par prasījuma tiesībām ir jārisina ārpus bankrota procedūras, un anulēja iepriekš pasludināto bankrotu. Augstākā tiesa nepieņēma izskatīšanai DNB bankas pārsūdzību.

Äripäev veiksmīga pārstāvība precedentu veidojošā mediju strīdā ar LHV

TRINITI advokāti veiksmīgi pārstāvēja Äripäev precedentu veidojošā strīdā ar LHV Pank un LHV Pensionifondid saistībā ar viņu prasību atsaukt publicētās ziņas; Tallinas apgabaltiesas spriedums attiecībā uz strīdu stājās spēkā pēc Augstākās tiesas nolēmuma. Saskaņā ar spriedumu medijiem ir tiesības publicēt nopietnus un pētnieciskās žurnālistikas rakstus arī par sensitīvām nozarēm (piemēram, bankām).
Vairāk lasīt (igauņu valodā):
Äripäev: Lõhmus kaotusest: olen pettunud
BBN: Äripäev victorious in district court in Äripäev vs. LHV
ERR: Aivar Hundimägi: ajakirjanduslikud vahikoerad said kindlust juurde; Äripäev sai LHV Panga ja LHV Varahalduse üle lõpliku võidu

Mazākuma dalībnieka pārstāvība prasībā par ieguldījuma pamatkapitālā atdošanu

TRINITI veiksmīgi pārstāvēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību mazākuma dalībnieku prasībā par mantiskā ieguldījuma sabiedrības pamatkapitāla palielināšanā atdošanu. Apgabaltiesa atzina dalībnieka tiesības atgūt mantu un izdeva rīkojumu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību izmaksāt klientam vairāk nekā 1’000’000 EUR līdz ar procentiem un kavējuma naudu. Augstākā tiesa nepieņēma izskatīšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību kasācijas sūdzību.

Juridiskā palīdzība Igaunijas Izpildītāju apvienībai (EEL)

TRINITI juristi pastāvīgi sniedz juridiskas konsultācijas Igaunijas Izpildītāju apvienībai (EEL) saistībā ar apvienības ikdienas darbības ikdienišķajiem juridiskajiem jautājumiem un visos izskatāmajos strīdos saistībā ar izpildītāju tiesību aizskārumu, piemēram, izmantojot izpildījumus kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzēju retranslācijās bez spēkā esoša licences līguma, EEL piekrišanas vai taisnīgas atlīdzības samaksas.

Viasat pārstāvība precedentu veidojošā strīdā par autortiesībām

TRINITI pārstāvēja vispasaules satelītu operatoru Viasat (kas pieder starptautiskajam izklaides nozares koncernam MTG) civillietā, kur Igaunijas Autoru savienība (EAÜ) iesniedza prasības pret Viasat atturēties no signāla nodrošināšanas 42 dažādu televīzijas kanālu (tai skaitā ETV, ETV2, Kanal 2, TV3, TV6 un Kanal 11) gala patērētājiem, nesaņemot iepriekšēju atļauju (licenci) no EAÜ u.c.
Tiesa lēma par labu Viasat, ka tam nav nepieciešams saņemt autoru atļauju, jo televīzijas programmu (apvienotie) apraides nodrošinātāji ir televīzijas pakalpojumu sniedzēji, kuri jau ir noslēguši līgumus ar autoriem par darbu raidīšanu, un ka Viasat apņemas vienīgi nodrošināt apraides pakalpojumu ar satelīta starpniecību un nevis pats veicis programmu apraidi Autortiesību likuma izpratnē.

Viasat pārstāvība precedentu veidojošā strīdā par autortiesībām

TRINITI pārstāvēja vispasaules satelītu operatoru Viasat civillietā, kur Igaunijas Autoru savienība (EAÜ) iesniedza prasības pret Viasat atturēties no signāla nodrošināšanas 42 dažādu televīzijas kanālu (tai skaitā ETV, ETV2, Kanal 2, TV3, TV6 un Kanal 11) gala patērētājiem, nesaņemot iepriekšēju atļauju (licenci) no EAÜ u.c.
Tiesa lēma par labu Viasat, ka tam nav nepieciešams saņemt autoru atļauju, jo televīzijas programmu (apvienotie) apraides nodrošinātāji ir televīzijas pakalpojumu sniedzēji, kuri jau ir noslēguši līgumus ar autoriem par darbu raidīšanu, un ka Viasat apņemas vienīgi nodrošināt apraides pakalpojumu ar satelīta starpniecību un nevis pats veicis programmu apraidi Autortiesību likuma izpratnē.