Jaunākā pieredze

Eiropas Savienības juridiskā konsultēšana

TRINITI konsultēja Eiropas Savienību Eiropas Komisijas persona piedziņas lietā Lietuvā. TRINITI pārstāvēja Eiropas Komisiju parādu piedziņas lietā Lietuvā. TRINITI sniedza plašu juridisku slēdzienu ar valsts iestādes civiltiesisko un kriminālo atbildību. Sniegtais juridiskais slēdziens ietvēra plašu analīzi un ieteikumus attiecībā uz izpaudēja pretlikumīgo rīcību un šīs valsts iestādes vadītāja civiltiesisko atbildību, jurisdikciju un piemērojamo tiesību aktu klauzulām, kā arī civillietas iespējamo gaitu nākotnē.

Melt Water pārstāvība saistībā ar atteikumu reģistrēt tā Kopienas preču zīmes

TRINITI pārstāvēja MELT WATER, vienu no progresīvākajiem izpētes un ražošanas uzņēmumiem Lietuvā, klientam iesniedzot prasību pret atbildētāju – ITSB (OHIM, Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju) – par tā lēmuma anulēšanu. Izdodot apstrīdēto lēmumu, ITSB Apelāciju padome atteicās pieņemt mūsu klienta pārsūdzību atteikumam reģistrēt klienta Kopienas preču zīmi. TRINITI juristi pārstāvēja klientu lietas izskatīšanā mutvārdu procesā Eiropas Savienības tiesā, kuru vadīja Tiesas priekšsēdētājs tiesnesis Marks Jēgers (Marc Jaeger).

Deutsche Bahn International pārstāvība

TRINITI pārstāv Deutsche Bahn International GmbH, otru pasaulē lielāko transporta uzņēmumu, vairākās šobrīd notiekošās tiesvedībās pret Lietuvas nacionālo dzelzceļa kravu un pasažieru pārvadātāju – Lietuvos Geležinkeliai (Lietuvas dzelzceļs). TRINITI komanda tāpat pārstāv Deutsche Bahn International GmbH divos sarežģītos tiesvedības procesos par iespējamu zaudējumu piedziņu un lietā, kas ierosināta pēc mūsu klienta pieprasījuma mainīt līguma nosacījumus, kas nosaka kavējuma naudas aprēķināšanas noteikumus attiecībā uz novirzēm no atrunātā būvdarbu grafika. Ar lietu saistītā summa pārsniedz 7,8 miljonus EUR un iepriekšminēto lietu kopējā vērtība pārsniedz 35 miljonus EUR.

Farwick Mühlen-Maschinenbau pārstāvība

TRINITI veiksmīgi pārstāvēja Farwick Mühlen-Maschinenbau GmbH, 1948. gadā Vācijā dibinātu sabiedrību, tiesvedībā pret Lietuvas uzņēmumu saistībā ar līguma par iekārtu piegādi lielākajai Lietuvā būvējamai bioetanola rūpnīcai pārkāpumu. Pirmās instances tiesa pilnībā apmierināja TRINITI juristu sagatavoto prasību un piesprieda par labu Farwick Mühlen-Maschinenbau GmbH piedzīt vairāk nekā 700’000 EUR

Meyer & John juridiskā konsultēšana

TRINITI konsultē un pārstāv Meyer & John GmbH & Co. KG, vācu inženierijas un būvniecības uzņēmumu, kas darbojas kopš 1956. gada, Lietuvas bankas SNORAS bankrota procesā tiesas lietā par bankā noguldīto un nolūkā iegūt bankas garantiju ieķīlāto naudas līdzekļu atgūšanu. TRINITI juristi tāpat pārstāv tā meitasuzņēmumu Lietuvā – Meyer & John, UAB – daudzos citos strīdos par juridiskiem jautājumiem, kas saistīti ar projektēšanu, inženiertehniskajiem risinājumiem, plānošanu un būvniecību, publisko iepirkumu jautājumiem, būvniecības līgumu pārkāpumiem.
TRINITI tāpat pārstāv gan Meyer & John GmbH & Co. KG, gan Meyer & John daudzos citos tiesiskos strīdos, kas izriet no būvniecības un tiesiskajām attiecībām, saistībā ar projektēšanu, plānošanu un būvniecību, kā arī publisko iepirkumu lietās. Pēdējos trīs gados tiesā izskatīto lietu skaits pārsniedz 40 lietas, un to kopējā vērtība ir vairāk nekā 5,7 miljoni EUR.

Klienta pārstāvība pret Swedbank

TRINITI pārstāv liela uzņēmuma bijušo akcionāru sešos juridiskos strīdos ar Swedbank, kā arī citu sabiedrības akcionāru (strīdu kopējā vērtība ir aptuveni 13 miljoni EUR). Divi no gadījumiem tikuši izskatīti Augstākajā tiesā, viens no tiem – Augstākās tiesas paplašinātā sastāvā, un abos procesos uzvarēja TRINITI klienti.

Melt Water pārstāvība saistībā ar atteikumu reģistrēt tā Kopienas preču zīmes

TRINITI pārstāvēja MELT WATER, vienu no progresīvākajiem izpētes un ražošanas uzņēmumiem Lietuvā, klientam iesniedzot prasību pret atbildētāju – ITSB (OHIM, Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju) – par tā lēmuma anulēšanu. Izdodot apstrīdēto lēmumu, ITSB Apelāciju padome atteicās pieņemt mūsu klienta pārsūdzību atteikumam reģistrēt klienta Kopienas preču zīmi. TRINITI juristi pārstāvēja klientu lietas izskatīšanā mutvārdu procesā Eiropas Savienības tiesā, kuru vadīja Tiesas priekšsēdētājs tiesnesis Marks Jēgers (Marc Jaeger).