Jaunākā pieredze

Rail Baltic kopuzņēmuma pētījums Baltijas valstu valdību uzdevumā

TRINITI veica daudzdisciplināru pētījumu par nākotnes Rail Baltic kopuzņēmumu SAITE UZ PĒTĪJUMU, kuru bija pasūtījusi Igaunijas tehniskās uzraudzības pārvalde Igaunijas, Latvijas un Lietuvas Starpvaldību darba grupas vārdā. 2013. gadā pabeigtā TRINITI Rail Baltic kopuzņēmuma pētījuma mērķis bija izanalizēt ar Baltijas valstu vēsturē lielākā kopuzņēmuma juridisko statusu, vadības struktūru, akcionāru līgumiem un finanšu (tai skaitā) aspektiem saistītos mainīgos lielumus.

Josef Möbius Bau-Aktiengesellschaft pārstāvība

TRINITI juristi palīdzēja vienam no Eiropas lielākajiem būvniecības uzņēmumiem – Strabag grupai, Strabag Wasserbau GmbH (iepriekšējais nosaukums Josef Möbius Bau-GmbH) Rīgas brīvostas slēgtā iepirkumā “Krievu salas infrastruktūras attīstība ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra”. Šā projekta plānoto investīciju summa bija 150 miljoni EUR.